Tupakkatuotteiden valvonta

Tupakointikieltojen noudattamista tehostetaan kolmivuotisella valvontaprojektilla

Porin seudun ympäristöterveydenhuollon valvonta-alueella käynnistyy kolmevuotinen tupakointikieltojen valvontaprojekti. Vuosien 2024–2026 aikana toteutettavassa projektissa tullaan valvomaan kieltojen noudattamista tupakkalaissa määritellyissä paikoissa. Viimeistään nyt on hyvä hetki kerrata, missä kaikkialle tupakkatuotteiden käyttö on kielletty.

Tupakkatuotteiden valvonta

Tupakkalakia on uudistettu viime vuosina ja kiellot yleisillä alueilla ovat sen myötä lisääntyneet. Laissa on lueteltu paikat, joissa ei saa tupakoida. Näitä ovat päiväkotien; esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sekä lastensuojelu- tai mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten ulkoalueet. Tupakointikielto koskee myös leikkikenttiä, yleisiä uimarantoja ja yleisötilaisuuksia.

Ulkoalueilla järjestettäviä yleisötilaisuuksia voivat olla esimerkiksi festivaalit, ulkoilmakonsertit, urheilutapahtumat sekä elokuvanäytökset. Valvottavia leikkikenttiä ovat kuntien ylläpitämien leikkikenttien lisäksi yksityiset leikkikentät, joilla on turvallisuusasiakirjan laatimisvelvoite. Näitä voivat olla leirintäalueiden, leirikeskuksien ja puuha- tai teemapuistojen laajat leikkipaikat.

– Projektin tavoitteena on lisätä tietämystä tupakointikielloista ja sallituista tupakointipaikoista sekä siitä, mitkä tuotteet kuuluvat tupakkalain ja siten kieltojen piiriin. Opastamme myös kieltomerkkien käytöstä, kertoo johtava terveysinsinööri Heidi Rosenblad Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvontayksiköstä. 

Esimerkiksi tupakkalain mukaisesti ulkoalueen haltijan ja yleisen tilaisuuden järjestäjän vastuulla on merkitä tupakointikieltoalue selkeästi niin, että alueelle saapuvien ja siellä olevien on helppo se havaita. Opasteiden pitää olla riittävän kokoisia ja yksiselitteisiä.

Tupakkalakia sovelletaan myös poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen polttamiseen ja sähkösavukkeen käyttämiseen sekä niistä syntyviin savuihin, höyryihin ja hiukkasiin.

Lisätietoa valvontaprojektista ja tupakkalain pykälistä löytää täältä.