Karttakuva Urheilukeskuksen pääväylien perusparannuksen 2. vaiheen liikennejärjestelyistä

Urheilukeskuksen pääväylien perusparannus jatkuu – Urheilutien liikennejärjestelyt muuttuvat ensi viikolla

Urheilukeskuksen alueella tehdään kesän aikana katujen perusparannustöitä, jotka vaikuttavat alueen liikennejärjestelyihin. Työt etenevät vaiheittain, ja ensi viikon puolivälissä käynnistyvässä toisessa vaiheessa Urheilutien ajoväylä välillä Isomäentie-Metsämiehenkatu suljetaan liikenteeltä. Isomäen alueen käyttö mahdollistetaan väliaikaisten liikennejärjestelyiden ja kiertoreittien avulla.

Karttakuva Urheilukeskuksen pääväylien perusparannuksen 2. vaiheen liikennejärjestelyistä

Perusparannuksen toisen vaiheen käynnistyessä alkukesän ajan työmaa-alueena ollut Metsämiehenkatu avataan jälleen autoliikenteelle. Myös Metsämiehenkadun eteläreunan uusi jalankulku- ja pyörätie on otettu käyttöön.

Urheilutien Isomäentien ja Metsämiehenkadun välinen ajoväylä poistuu toisen vaiheen ajaksi käytöstä, ja maauimalan suuntaan menevä autoliikenne ohjataan kulkemaan ainoastaan Metsämiehenkadun kautta. Kevyt liikenne pääsee kulkemaan töiden aikana Urheilutien länsipuolta pitkin. Myös Urheilutien ja Isomäentien risteysalue on työmaa-aluetta. Harjoitusjäähallin itäpään pysäköintialue poistuu pysäköintikäytöstä ja se muutetaan Urheilutien pohjoispään ja Isomäentien yhdistäväksi kiertotieksi. Porin joukkoliikenteen citylinjan ja Poritar-kaupunkijunan kulku urheilukeskuksen läpi mahdollistetaan töiden aikana.

– Liikennejärjestelyt pyritään toteuttamaan joustavasti alueella järjestettävät tapahtumat ja liikkujat huomioiden. Kulloinkin voimassa olevat poikkeusjärjestelyt ilmoitetaan aina liikennemerkein, joten alueella liikuttaessa on syytä noudattaa erityistä tarkkaavaisuutta. Myös työkoneisiin ja muuhun liikenteeseen tulee kiinnittää huomiota, muistuttaa rakennuttajainsinööri Iiro Hartman Porin kaupungilta.

Perusparannuksen yhteydessä Metsämiehenkadun ja Urheilutien risteysalueet rakennetaan ja muotoillaan uudelleen. Lisäksi Urheilutien itäreunalle ja Metsämiehenkadun eteläreunalle rakentuu uudet jalankulku- ja pyörätiet sekä bussipysäkit. Myös kadunvarsien katuvalot uusitaan ja hulevesien ohjautumista parannetaan. Kevyelle liikenteelle rakennetaan lisää keskisaarekkeellisia suojateitä ja uudet risteysalueet rakennetaan korotetuiksi.

Katujen uudistaminen selkeyttää Urheilutien ja Metsämiehenkadun risteyksen väistämisvelvollisuuksia, rauhoittaa urheilukeskuksen alueen läpiajoliikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Uudistustyöt toteutetaan Isomäen alueesta laadittua yleissuunnitelmaa noudattaen. Kokonaisuudessaan urheilukeskuksen pääväylien perusparannuksen arvioidaan valmistuvan viimeistään heinä-elokuun vaihteessa.