Kokoustila jossa Lauri Kilkku edessä seisomassa kahden näytön edessä, muut osallistujat selkäpäin kameraan.

Uusi kunnallinen jätehuoltoyhtiö perustetaan tänään

Harjavallan kaupunki, Kokemäen kaupunki, Merikarvian kunta, Nakkilan kunta, Pomarkun kunta, Porin kaupunki, Ulvilan kaupunki ja Siikaisten kunta ovat päättäneet perustaa yhteisen jätehuoltoyhtiön. Alueella asuu yhteensä 120 000 asukasta. Yhtiö järjestää kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelut näissä kunnissa. Palveluihin kuuluvat muun muassa Hangassuon jätekeskuksen hoitaminen, lajitteluasemien ja hyötyjätepisteiden ylläpito, vaarallisen jätteen vastaanotto ja jäteneuvonta.

Kokoustila jossa Lauri Kilkku edessä seisomassa kahden näytön edessä, muut osallistujat selkäpäin kameraan.

Kuva: Porin vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku Keräämön perustamiskokouksessa 8. helmikuuta 2023. Kuva: Marko Hukka

Kunnat sijoittavat yhtiöön jätemaksuista vuosien saatossa kertyneen ylijäämän (8,7 M€). Pomarkun kunta tekee yhtiöön noin 14 000 euron lisäsijoituksen, koska sen osalta ylijäämää ei ole kertynyt samassa suhteessa muiden kanssa.

Porin kaupunki ja yhtiö tekevät liiketoimintakaupan omaisuuden tasearvolla (2,1 M€).
Liikkeenluovutuksessa jätehuoltotoiminta ja jätehuollon käytössä oleva omaisuus siirtyvät yhtiölle. Henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Talous ja henkilöstö

  • Liikevaihto 5,6 M€ (6,8 M€ v. 2024). Liikevaihto kasvaa vuosina 2024–2025 pakkaus- ja biojätteiden siirtyessä yhtiön hoidettavaksi.
  • Investoinnit 1,0 M€ 7
  • Henkilöstöä on yhteensä 25

Uuden, yhteisen jätehuollon veturin tunnistaa nimestä Keräämö. Yhtiö aloittaa toimintansa 1.4.2023.

Keräämö edistää kiertotaloutta mahdollistaen sen kaikille alueen asukkaille kustannustehokkailla ja sujuvilla jätehuoltopalveluilla. Järjestely selkeyttää yhtiön, yhteistyökuntien ja jätealan yritysten välisiä tehtäviä. Uusi jätelaki lisää kuntien vastuuta jätehuollosta. Muutokset tapahtuvat Keräämön kunnissa asteittain loppuvuoden 2023 ja kesän 2024 välillä. Kunnallinen jätehuoltoyhtiö on velvollinen järjestämään taajamien asuintaloissa biojätteen erilliskeräyksen kesästä 2024 alkaen ja pakkausjätteiden erilliskeräyksen syksyllä 2023 kiinteistöille, joissa on asuntoja vähintään 5. Lisäksi Porin seudulla käytössä ollut kartonkipakkausten ja paperin yhteiskeräys päättyy ja jätejakeet on jatkossa kerättävä erikseen.

KERÄÄMÖ
Sinä lajittelet, me keräämme

Vastuu uuden jätelain toteutumisesta kuuluu kaikille. Siksi myös koko kierrätyksen ja jätehuollon toteutumisesta huolehtiva järjestelmä uudistuu samalla. Se vaatii taakseen uuden yhtiön, sillä olemassa oleva infrastruktuuri ei ole valmis näin suureen muutokseen. On aika uudistaa käytäntöjen myötä myös ajattelua ja asenteita. Siksi emme kutsu itseämme jätehuolloksi. Meidän ajatuksenamme on, ettemme enää kerää ainuttakaan jätettä, vaan raaka-aineita, jotka saavat kauttamme uuden elämän ja käyttötarkoituksen. Haluamme auttaa asukkaitamme näkemään kierrätyksen helppouden ja ymmärtämään asian tärkeyden.
www.keraamo.fi

Lakimuutos

Vuonna 2021 voimaan tullut uusi jätelaki tähtää jätemäärän vähentämiseen ja kierrätyksen lisäämiseen. Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulisi EU-direktiivin mukaisesti nousta vuoteen 2030 mennessä 65 prosenttiin, sen oltua vuonna 2021 Suomessa 37 prosenttia. Yhdyskuntajätettä tulisi siis saada kiertoon todella paljon enemmän kodeissa ja elinkeinotoiminnassa.