Veneily

Venepaikkojen vuosivuokriin esitetään korotuksia

Porin kaupunki ylläpitää Meri-Porissa, Pihlavanlahdella ja Kokemäenjoen varrella 19:ää pienvenesatamaa, joissa on yhteensä noin 1340 venepaikkaa. Venepaikkojen ja veneväylien ylläpidosta syntyvistä kustannuksista, pienvenesatamiin ja -väyliin kohdistuvista investoinneista ja yleisestä kustannustason noususta johtuen venepaikkojen vuosivuokriin esitetään korotuksia. Myös talvisäilytyspaikkojen vuokria esitetään tarkistettavaksi. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 6. helmikuuta.

Veneily

Tällä hetkellä kaupungin venepaikoista peritään vuosivuokraa niiden leveyden mukaan. Venepaikkojen hinnat vaihtelevat koosta riippuen 80 euron ja 175 euron välillä. Osassa venepaikoista on mahdollisuus sähköliityntään, jolloin vuokraan lisätään 20 euroa. Talvisäilytyspaikkojen vuokra on 30 euroa ja Joutsijärven soutuvenepaikkojen vuokra 60 euroa. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 prosenttia. Venepaikkojen vuosivuokrat ovat olleet nykyisellä tasollaan vuodesta 2014 lähtien.

Venepaikoista ja talvisäilytyspaikoista saatu vuokratulo oli vuonna 2023 noin 90 000 euroa ja vuonna 2022 noin 101 000 euroa. Venepaikkojen ja veneväylien hoidosta aiheutuneet ylläpitokustannukset olivat vuonna 2023 noin 205 000 euroa ja vuonna 2022 noin 184 000 euroa. Lisäksi kaupunki investoi pienvenesatamiin ja -väyliin vuosittain keskimäärin 250 000 euroa. Venepaikoista ja talvisäilytyspaikoista saatavilla vuokratuloilla katetaan tällä hetkellä noin 22 prosenttia menoista. Samaan aikaan kuluttajahintaindeksi on noussut tammikuusta 2014 joulukuuhun 2023 lähes 22 prosenttia. Vertailukaupungeissa venepaikkojen hinnat ovat vähintään kaksinkertaiset ja paikoin yli kolminkertaiset Porin venepaikkojen hintoihin verrattuna.

Lautakunnalle esitetään, että vene- ja talvisäilytyspaikkojen hinnoittelua uudistetaan luokittelemalla pienvenesatamien laiturit jatkossa neljään eri maksuluokkaan. Maksuluokan määräytymiseen vaikuttavat laiturin ja pienvenesataman kunto ja palvelut sekä ylläpitokustannukset. Hintoihin esitetään maksuluokasta riippuen 9–88 prosentin korotuksia, joilla katetaan jatkossa noin 30 prosenttia pienvenesatamien ja -väylien kustannuksista.

Samassa yhteydessä lautakunnalle viedään tiedoksi myös tammikuussa 2024 valmistunut Porin kaupungin pienvenesatamaselvitys. Selvityksen mukaan vuonna 2023 kaupungin venepaikoista oli vapaana noin seitsemän prosenttia ja noin kuusi prosenttia paikoista oli pois käytöstä sataman mataloitumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Selvityksessä keskitytään erityisesti Meri-Porin pienvenesatamiin ja annetaan kehitysehdotuksia satamien kehittämiseksi ja palveluiden yhdistämiseksi tulevaisuudessa. Selvityksen avulla pienvenesatamien toimintaa voidaan ohjata pitkällä aikavälillä niin, että toimintaa saadaan kustannustehokkaammaksi ilman, että palveluiden taso laskee.

Päätösesitys ja siihen liittyvät asiakirjat julkaistaan torstaina 1. helmikuuta teknisen lautakunnan esityslistan liitteinä kaupungin verkkosivuilla, jossa ne ovat kaikkien luettavissa. Mikäli lautakunta hyväksyy esityksen, astuvat uudet hinnat voimaan 1. maaliskuuta alkaen. Etelärannan laiturien osalta uusi hinnoittelu astuu voimaan vuoden 2025 alusta alkaen.