Veneily

Venesatamasääntöjen päivitys teknisen lautakunnan käsittelyyn

Porin kaupungin venesatamasääntöjä on päivitetty vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja tarpeita. Hyväksyttäviksi esitettäviin uusiin sääntöihin on tehty tarkennuksia muun muassa venepaikkojen hakemiseen ja käyttöoikeuksiin sekä vuokrasopimusten siirtoon ja irtisanomiseen liittyen. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 5. maaliskuuta.

Veneily

Kaupungin venesatamasääntöjä on päivitetty edellisen kerran vuonna 2016. Nyt tehtävän päivitystyön myötä esimerkiksi vuokrattavien venepaikkojen määrää rajataan siten, että jatkossa yhdellä asiakkaalla voi olla käytössä enintään kaksi venepaikkaa. Mikäli venepaikkaa ei käytetä veneilykauden aikana, voi kaupunki tarvittaessa katsoa paikan vuokralaiselle tarpeettomaksi ja vuokrata sen eteenpäin, ellei paikan käyttämättä jättämiselle ole erityisen painavaa syytä.

Venepaikkaa voi edelleen tarvittaessa vaihtaa yhden kerran purjehduskauden aikana, mutta jatkossa edullisempaan venepaikkaan vaihdettaessa paikkojen välistä hinnan erotusta ei enää hyvitetä asiakkaalle. Mikäli venepaikkaa joudutaan vaihtamaan vuokralaisen oman toiminnan takia, peritään aiheutuneet kulut jatkossa vuokralaiselta itseltään.

Purjehduskausi päättyy vuosittain 15. lokakuuta ja jatkossa keskustan alueen laitureiden tulee olla tyhjennettynä veneistä ja muista varusteista heti kauden päättymisen jälkeen. Muissa satamissa venepaikkoja voi edelleen käyttää myös purjehduskauden ulkopuolella, mikäli ne ovat varusteiltaan käyttökunnossa ja sääolosuhteet sallivat käytön.

Jatkossa veneitä ja irtainta omaisuutta, joiden omistaja on tuntematon tai joille ei löydy omistajaa, käsitellään hylättynä omaisuutena. Lisäksi venesatamasääntöihin on lisätty kirjaus, jonka mukaan asiakkaiden tulee jatkossa huolehtia itse omien yhteystietojensa ajantasaisuudesta venepaikkojen varausjärjestelmässä.

Kaupungin venesatamasäännöt koskevat kaikkia teknisen toimialan omistamia tai hallinnassa olevia venesatamia ja veneiden talvisäilytysalueita. Päivitettäväksi esitettävät venesatamasäännöt julkaistaan kokonaisuudessaan torstaina 29. helmikuuta teknisen lautakunnan esityslistan liitteenä kaupungin verkkosivuilla, jossa ne ovat kaikkien luettavissa.