Ihmisiä nauttimassa kesäpäivästä Kirjurissa

Vielä ehdit osallistua kyselyyn kaupungin teknisistä palveluista

Porilaisilla on ollut jälleen alkukesällä mahdollisuus osallistua aiemmilta vuosilta tuttuun yhdyskuntateknisiä palveluita koskevaan verkkokyselyyn, jossa mielipiteensä pääsee kertomaan esimerkiksi puistojen ja liikuntapaikkojen hoidosta, katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnosta sekä yleisten paikkojen turvallisuudesta. Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi asukkailta toivotaan edelleen aktiivista osallistumista kyselyyn. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu torstaihin 20. kesäkuuta asti.

Ihmisiä nauttimassa kesäpäivästä Kirjurissa

– Yhdyskuntateknisiä palveluita koskevaan kyselyyn saatiin kahtena viime vuonna ennätysmäärä vastauksia, ja vastausprosentti nousi Porin osalta huomattavasti aiempiin tutkimusvuosiin verrattuna. Tänä kesänä osallistuminen on kuitenkin ollut vaisumpaa, joten vastausaikaa päätettiin vielä jatkaa. Kyselyyn ehtii osallistumaan vielä juhannusviikon puoliväliin asti, kannustaa investointipäällikkö Sanna Välimäki Porin kaupungilta.

Kyselyssä arvioidaan Porin teknisten palveluiden nykytilannetta, ja vastatessa onkin hyvä miettiä nimenomaan kulunutta kevättä ja alkanutta kesää. Kyselyyn osallistuminen on erinomainen mahdollisuus nostaa esille niitä asioita, joita asukkaat katsovat teknisten palveluiden osalta tarpeellisiksi vahvistaa. Kehityskohteiden ohella myös positiivinen palaute on tuttuun tapaan tervetullutta.

Kyselyssä on mahdollisuus antaa myös vapaamuotoisia kommentteja. Ne ovat hyvä keino tarkentaa ja syventää teemoja, joita asukkaat kokevat tärkeiksi kehittää. Eniten apua saadaan sellaisista palautteista, joissa on kerrottu selkeästi palautetta koskevan paikan sijainti eli esimerkiksi kaupungin ylläpitämän kadun tai puistoalueen nimi.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa kaupungin palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. Tulokset käsitellään yhdessä infran kunnossapidon, liikuntapaikkojen ja infrajohtamisen vastuuhenkilöiden kanssa, ja mahdollisiin puutteisiin pyritään reagoimaan tulevien vuosien työohjelmissa. Kyselyn tuloksista ja niiden pohjalta tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan myös tekniselle lautakunnalle.

– Kyselystä saatujen vastausten perusteella on tehty viime vuosina paljon konkreettisia parannustoimenpiteitä ympäri kaupunkia. Esimerkiksi katuja on uudelleenpäällystetty muun muassa Koillisväylällä, Leppäkorventiellä ja Koivistonluodontiellä, ja Pappilanpuistikossa on tehty jalankulku- ja pyörätien perusparannus. Tikantien ja Hyväntuulentien alueelle on istutettu metsikköä, Kirjurinluodossa on uusittu penkkejä ja nuorisotalon pysäköintialueen ympärille on asennettu aitaa rajaamaan aluetta. Myös suojatiemerkintöjä on uudelleenmerkitty sen mukaan, onko väistämisvelvollisuus pyöräilijöillä vai heitä väistävillä ajoneuvoilla, luettelee Välimäki.

Yhdyskuntateknisiä palveluja koskevaan verkkokyselyyn pääsee vastaamaan oheisesta linkistä. Vastausaikaa on torstaihin 20. kesäkuuta asti. Kysely on osa FCG Finnish Consulting Group Oy:n vuosittain toteuttamaan valtakunnallista tutkimusta, joka tehdään samanaikaisesti useissa kaupungeissa eri puolilla Suomea. Tuloksista laaditaan vertailuraportti, joka valmistuu elokuussa.