Keskustelukarhu

Yhdistysyhteistyöohjelma 2025 tiivistää Porin kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä

Porin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 18. joulukuuta 2023 kaupungin ja yhdistysten välistä yhteistyötä linjaavan Yhdistysyhteistyöohjelma 2025 -asiakirjan. Ohjelma sisältää tavoitteita vuoteen 2025 ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi.

Keskustelukarhu

Ohjelma-asiakirja on laadittu kuluneen vuoden aikana Porin kaupungin sisäisessä työskentelyssä ja yhdistyksille järjestetyn työpajatyöskentelyn tuloksena. Pitkäaikaisen yhteistyön vahvistamiseksi perustettiin syksyllä 2023 myös yhdistysyhteistyöryhmä. Sen kokoonpanoon kuuluu kaupungin edustajien lisäksi yhdistyksiä edustavia tahoja kuten Satakunnan järjestöjen neuvottelukunta, Satakunnan yhteisökeskus ja Porin seuraparlamentti.

Yhdistysyhteistyöohjelma 2025 tarkoituksena on luoda Porin kaupungin ja yhdistysten välinen pitkän tähtäimen toimintamalli. Ohjelmaa onkin laadittu vahvasti yhdessä kaupungin alueella toimivien yhdistysten kanssa muun muassa yhdistysiltojen ja työpajatyöskentelyn merkeissä

– Yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö on hyvin tärkeää kaupunkilaisten hyvinvoinnin, osallisuuden, yhteisöllisyyden sekä vaikuttamismahdollisuuksien edistämiselle, sanoo yhdistysyhteistyöryhmän puheenjohtaja, yhteyskoordinaattori Annika From Porin kaupungilta.

Kattoajatuksena ohjelmassa on ”Porilaista kumppanuutta, kaikilla mausteilla”. Se toimii myös ohjenuorana kaikille kaupungin työntekijöille, jotka tekevät yhdistysten kanssa yhteistyötä.

– Seuraavaksi lähdemme nyt toteuttamaan ohjelmaa. Se antaa hyvät raamit yhteistyölle ja sen onnistumiselle, kehuu From. ­

Yhdistysyhteistyö 2025 -ohjelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla täällä.