Nuoria pelaamassa Urheilutalolla

Harrastamisen Porin malli on sivistystoimialan yhteinen ponnistus

Valtakunnallinen Harrastamisen Suomen malli on Porissa valjastettu koko sivistystoimialan yhteiseksi työkaluksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Harrastamisen Porin mallissa liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja opetusyksiköiden yhteistyö mahdollistaa monipuolisen harrastustoiminnan.

Nuoria pelaamassa Urheilutalolla

Harrastamisen Porin mallissa harrastusryhmät pyritään toteuttamaan mahdollisimman monipuolisesti, jotta lapset ja nuoret saisivat kokemuksia erilaisista harrastuksista. Tarjottavien toimintojen laaja kirjo onkin yksi Porin mallin erikoisuuksista. Lisäksi Porin mallissa harrastamista ei ole sidottu vain omaan kouluun, vaan koululainen voi halutessaan osallistua harrastustoimintaan myös muissa kouluissa. Tämä ”vapaan liikkuvuuden” käyttöönotto on paitsi lisännyt osallistumismahdollisuuksia rutkasti myös kasvattanut toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten lukumäärää merkittävästi.

Harrastamisen Porin mallia on pilottivaiheesta saakka toteutettu kahden aikuisen mallina siten, että harrastuksen ohjaajan lisäksi mukana toiminnassa on koulun koulunkäynninohjaaja tai muu toiminnan järjestämispaikassa työskentelevä henkilö (pl. yläkoululaisille koulun ulkopuolisissa tiloissa järjestetyt harrastukset). Kyseinen henkilö tavallisimmin tuntee valtaosan harrastajista jo etukäteen, joka osaltaan madaltaa lasten ja nuorten kynnystä osallistua hankkeen toimintoihin.

Yksiköiden tiivis yhteistyö on myös mahdollistanut kaupungin tilojen entistä tehokkaamman käytön. Kaupungin nuorisotiloihin ja liikuntapaikkoihin sijoitetut harrastukset ovat myös madaltaneet kynnystä osallistua myös muihin yksiköiden toimintaan, kun ohjaajat ja tilat ovat entuudestaan tuttuja. Esimerkiksi Harrastamisen Porin mallin höntsä-toiminnot toteutetaan kokonaisuudessaan yhteistyössä liikuntayksikön kanssa. Myös yhdistysten ja seurojen kautta saatava osaaminen on mallin toteutumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Laajemmin harrastamisen Porin mallin toiminnasta voit lukea Harrastamisen Suomen mallin uutisesta.

Harrastamisen Porin malliin pääset tutustumaan osoitteessa pori.fi/hpm.