Harrastamisen Porin malli

Harrastamisen Suomen malli on valtakunnallinen hanke, jonka tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa toimintaa valtakunnallisesti.

Harrastamisen Porin malli toteutetaan Porin kaupungin sivistystoimialan kulttuuriyksikön, liikunta- ja nuorisoyksikön, ja opetusyksikön yhteisenä hankkeena. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden, urheiluseurojen, yhdistysten, seurakuntien ja yritysten kanssa.

Harrastustarjonta Porin kaupungissa valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toimivat kokonaisuudet rakennetaan ja suunnitellaan koulujen ja harrastuksia tuottavien tahojen kanssa yhteistyössä. Lukuvuonna 2022–2023 Porin mallin harrastusryhmiä pyörii jokaisella Porin ala- ja yläkoululla. Kouluilla toimivat harrastusryhmät löytyvät koulujen omilta pedanet-sivuilta. Yhteensä ryhmiä on yli 50. Syksyllä 2022 harrastamisen Porin malli ja kaupungin liikuntapalvelut käynnistyvät Höntsä -toiminnat, joissa liikkuu viikoittain lähes 100 porilaista.

Harrastamisen Porin malli jatkuu myös tulevina lukuvuosina ja toimintaa tullaan kasvattamaan merkittävästi. Pori panostaa jatkossa entistä enemmän etsivään harrastustoimintaa, jossa aikuisen tuella autetaan lapsi tai nuori hänelle mielenkiintoisen harrastuksen pariin. Pori on lasten ja nuorten kaupunki ja Porin strategia 2030:kin sen kertoo: Harrastamisen Porin mallin avulla tavoitteenamme on taata tulevaisuudessa jokaiselle porilaiselle lapselle ja nuorelle harrastus.

Harrastamisen Suomen mallin logo

Harrastamisen Porin malli