Tietokone

Ilkka Manninen on Porin kaupungin uusi tietohallintojohtaja

Porin kaupunginhallitus päätti 14. elokuuta kokouksessaan valita Porin kaupungin uudeksi tietohallintojohtajaksi Ilkka Mannisen (HTM). Päätös syntyi yksimielisesti.

Tietokone

Ilkka Manninen on toiminut kaupungin ICT-päällikön sijaisena maaliskuusta 2022 lähtien. Mannisen mahdollisen kieltäytymisen tai esteen vuoksi varasijalle kaupunginhallitus valitsi Anne Holopaisen (FM).

Tietohallintojohtajan virka oli julkisesti haettavana 19.4.–9.5.2023 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä virkaa haki 10 henkilöä, joista haastatteluihin kutsuttiin 4. Haastatteluiden perusteella soveltuvuusarviointeihin valittiin Holopainen ja Manninen. Porin kaupungin tietohallintojohtaja vastaa strategisesta tietohallinnon ohjauksesta, tietohallintopalveluiden järjestämisestä, ICT-arkkitehtuurista, tietoturvallisuudesta sekä hankittavien ICT-palveluiden hallinnoinnista. Hän tukee myös kaupungin tietojärjestelmähankkeita ja osallistuu aktiivisesti kaupungin digitalisaation edistämiseen ja tiedolla johtamisen kehittämiseen. Tietohallintojohtaja toimii ICT-yksikön esimiehenä, valvoo tietohallinnon taloutta sekä operatiivista toimintaa ja raportoi tehtävässään suoraan kaupunginjohtajalle.