Kaupungin johdon siirtymäajan ratkaisuista ehdotus

Kaupunginjohtaja Lauri Inna aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta 2023. Samaan aikaan rahoitusjohtaja Jouni Lampinen siirtyy kaupungin tytäryhtiön Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtajaksi. Ehdotuksena on, että kaupunginjohtajan tehtävää väliaikaisesti hoitanut Lauri Kilkku toimisi kaupunginjohtajan ensimmäisenä sijaisena.

Lisäksi ehdotuksena on, että Lauri Kilkku nimitettäisiin vt. rahoitusjohtajan tehtävään vuoden 2023 loppuun asti. Rahoitusjohtaja toimii konsernipalveluissa omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön päällikkönä. Kilkun tehtävässä painottuisi erityisesti kaupungin tytäryhtiöiden omistajaohjaus.

Tästä seurauksena Lauri Kilkun sijaisena elinvoima- ja ympäristötoimialan vs. toimialajohtajana jatkaisi Jouko Hautamäki ja edelleen Hautamäen sijaisena kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikön vs. päällikkönä jatkaisi Janne Vartia.

Kaupunginhallitus käsittelee näitä ehdotuksia kokouksessaan 13.2.2023.

Samassa yhteydessä kaupungin omistaman Suisto Kiinteistöt Oy:n toimintamallia muutetaan strategiselta tytäryhtiöltä edellytettävälle tasolle. Yhtiön toiminta on kehittynyt voimakkaasti ja yhtiön roolia kaupungin elinkeinopolitiikan työkaluna halutaan edelleen vahvistaa. Yhtiölle valitaan kevään yhtiökokouksessa hallitus, joka koostuu luottamushenkilöistä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana nykyisin toimivaa Lauri Kilkkua ehdotetaan toimitusjohtajaksi oman toimensa ohessa. Suisto Kiinteistöt Oy:n omistajaohjauksesta vastaa kaupunginjohtaja Lauri Inna.