Maksut

Kaupunginhallitus esittää henkilöstökassan lopettamista

Kaupunginhallitus päätti 18. syyskuuta pitämässään kokouksessa esittää henkilöstökassatoiminnan lopettamista kaksivaiheisesti eli henkilöasiakkaiden talletusten osalta vuoden 2023 aikana ja tytäryhtiöiden osalta kahden vuoden kuluessa. Henkilöstökassan jäsenille palautetaan noin 8 miljoonaa euroa.

Maksut

Henkilöstökassa on toiminut Porissa 80 vuotta. Henkilöstökassatoimintaa ei ole määritelty laissa, vaan se on perustunut työnantajan ja työntekijöiden väliseen sopimukseen. Porin kaupunki on tarjonnut palveluksessaan oleville ja eläkkeelle siirtyneille henkilöstönsä jäsenille sekä konserniyhtiöilleen mahdollisuuden tallettaa varoja henkilöstökassaan tarjoten heille markkinahintaa paremman talletuskoron ja hankkien samalla vierasta pääomaa markkinahintaista velkarahaa edullisemmin.

Useat kaupungit ovat lopettaneet vastaavat kassat toimintaympäristön muutosten vuoksi, koska toiminta sisältää riskejä, joita on haastavaa hallita kaupungin perustehtävien rinnalla; kaupunki ei ole pankki, ja rahoitusalan sääntely on kiristynyt huomattavasti viime vuosina. Henkilöstökassa ei ole finanssivalvonnan alaista toimintaa, mutta siinä tulee noudattaa huolellista rahan alkuperän selvittämistä ja asiakkaiden tunnistamista. Toiminnan jatkuminen vaatisi suuren määrän manuaalisia toimenpiteitä, ja jatkuvuuden varmistamiseksi tarvittaisiin lisää henkilöresursseja riskien hallitsemiseksi. Lisäksi tarvittaisiin investointeja tietojärjestelmiin, eikä markkinoilta ole saatavilla täysin sopivaa valmista ohjelmistoa tällaisen toiminnon hallinnointiin.

Porin kaupunginvaltuusto käsittelee henkilöstökassan lopettamista 25. syyskuuta pidettävässä kokouksessa.