Kaupungintalon kulmaikkunat

Kaupunginhallitus päätti rahoitusjohtajan tehtävän määräaikaisesta hoitamisesta

Omistajaohjausyksikön päällikkönä toimiva rahoitusjohtaja Jouni Lampinen siirtyy kaupungin tytäryhtiön Porin YH-Asunnot Oy:n toimitusjohtajaksi 1. maaliskuuta 2023 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 13. helmikuuta pitämässään kokouksessa tehtävän määräaikaisesta hoitamisesta ja sen myötä tulevista tehtävänjärjestelyistä.

Kaupungintalon kulmaikkunat

Päätöksen mukaan Lauri Kilkku toimii vs. kaupunginjohtajana 28. helmikuuta asti, jonka jälkeen hän toimii vt. rahoitusjohtajana 1.3.–31.12.2023 välisen ajan. Kilkku vapautetaan edellä mainituksi ajaksi vakituisesta Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtajan virastaan, ja hänen sijaisenaan vs. toimialajohtajana jatkaa Jouko Hautamäki.

Rahoitusjohtaja toimii konsernipalveluissa omistajaohjaus- ja rahoitusyksikön päällikkönä. Rahoitusjohtajan tehtävässä painottuu erityisesti kaupungin tytäryhtiöiden omistajaohjaus. 

Kaupunginhallitus päätti myös esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa hallintosäännön 15 §:n siten, että kaupunginjohtajan sijaisena toimii kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen ensisijaisesti vt. rahoitusjohtaja ja toissijaisesti konsernipalvelut-esikunnan talous- ja hallintojohtaja. Muutos on väliaikainen ja se on voimassa vuoden 2023 loppuun asti.