Yhteisötalo Otava

Kaupunki myönsi lisäavustuksen Satakunnan yhteisöt ry:lle

Kaupunginhallitus päätti 11. syyskuuta pitämässään kokouksessa myöntää kertaluontoisen 25 000 euron lisäavustuksen Satakunnan yhteisöt ry:lle vuodelle 2023.

Yhteisötalo Otava

Satakunnan yhteisöt ry ja Porin kaupunki solmivat kumppanuussopimuksen vuonna 2018. Kaupungin myöntämä kumppanuusavustus (130 000 euroa vuonna 2023) mahdollistaa Yhteisötalo Otavan tarjoamien edullisten ja laadukkaiden kokous- ja toimintatilojen ylläpidon, joita käyttää vuosittain noin 140 eri yhdistystä.

Porin kaupunki tukee yhdistyksiä erityisesti tilojen kustannusten osalta, jotta ne voivat toimia ilman taloudellisia taakkoja. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on yhdistyksen tärkein rahoittaja ja se tarkasti vuoden 2021 valtionavustuksen käytön, jonka seurauksena yhdistyksen vuokrien tukiperustetta on muutettu. Tämä johti Satakunnan yhteisöt ry:n osalta 25 000 euron palautukseen, koska kiinteistökustannukset ovat nousseet merkittävästi, erityisesti sähkökulujen takia. Tästä syystä lisäavustusta tarvitaan vuodelle 2023.

Porin kaupungin avustusperiaatteet eivät pääsääntöisesti sisällä mahdollisuutta lisäavustukseen, mutta tällä kertaa tehtiin poikkeus Yhteisötalo Otavan tilojen käyttävien yhdistysten toiminnan tukemiseksi. Yhteisötalo Otavan toimintaa on sopeutettu taloudellisesti kestäväksi niin, ettei lisäavustuksen tarve muodostu jatkuvaksi.