Kirjurinluodon leiriytymisalueen yleissuunnitelma teknisen lautakunnan käsittelyyn

Porin kaupunki on valmistellut yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa kuluneen kevään aikana Kirjurinluoto Arenan vieressä sijaitsevan leiriytymisalueen yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelma luo suuntaviivat alueen kaavoitukselle, infran investoinneille sekä tulevien vuosien kehittämistoimenpiteille. Tekninen lautakunta käsittelee leiriytymisalueen yleissuunnitelmaa tiistaina 16. toukokuuta pidettävässä kokouksessa.

Leiriytymisalueen yleissuunnitelman laatiminen tuli ajankohtaiseksi viime vuonna, kun tekniselle toimialalle osoitettiin talousarviossa 300 000 euroa Kirjurinluodon matkaparkin toteutukseen. Kesän 2022 osalta aluetta pilotoitiin kaavassakin merkittynä tilapäisenä leiriytymisalueena, ja keväällä 2023 alueelle kilpailutettiin avoimella käyttöoikeussopimusmenettelyllä palveluntuottaja, joka sai alueen käyttöönsä yksinoikeudella leiriytymispalvelujen tuottamiseksi maanvuokraa vastaan. Vähintään seuraavan neljän kesäsesongin ajan alueen palveluntuottajana toimii Lentävä Mökki Oy.

– Alue tasattiin Asuntomessujen yhteydessä vuonna 2018 tilapäiseksi sorapintaiseksi paikoitusalueeksi. Se on toiminut tilapäisesti leiriytymisalueena, mutta toiminta on sijoittunut alueelle ilman varsinaista suunnitelmaa. Ratkaisu on toiminut tilapäisessä tapahtuma-aikaisessa käytössä kohtuullisen hyvin, mutta pysyvämpien ja kestävämpien ratkaisujen mahdollistamiseksi alueen yleissuunnitelman laatiminen oli nyt ajankohtaista, kertoo yleissuunnitelman laatimisen ohjausryhmän puheenjohtaja ja matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Tiina Lehtonen.

Kirjurinluodon alue on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista Porin kansallista kaupunkipuistoa, valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta sekä rakennettua kulttuuriympäristöä. Alue kytkeytyy osaksi keskustan kaupunkirakennetta ja viheralueverkostoja, joista keskeisimpänä on Kirjurinluodon monipuolinen tapahtuma-, virkistys- ja viheraluekokonaisuus. Myös yleissuunnitelmassa tämä on otettu huomioon.

– Suunnitelmassa on huomioitu alueen nykyiset kaupunkipuistoon, luontoon ja kulttuurimaisemaan liittyvät arvot sekä kehittämistarpeet. Se tukee alueen tulevaa kaavoitusta, leiriytymispalvelujen kehittymistä ja nykyistä virkistys- ja tapahtuma-aikaista käyttöä, toteaa palvelupäällikkö Heli Nukki Sitowisestä.

Yleissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä suunnitellaan toteutettavaksi vaiheittain siten, että leiriytymisalueen pääalue asetetaan etusijalle. Priorisoitaviin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa alueen nurmetus ja maisemointi, sähkö ja valaistus, leiriytymispalvelujen rakenteita, raitit ja parkkialueet, poistumisliittymä sekä vesihuolto. Kokonaiskustannus priorisoitaville toimenpiteille yleissuunnitelman kustannusarvion mukaan on noin 970 000 euroa. Kustannukset jakautuisivat vuosille 2023–2027. Kirjurinluoto on yksi Porin kaupunkikehityksen kärkikohteista ja tavoitteena on, että alue kehittyy usealla osa-alueella niin matkailun kuin virkistyskäytön näkökulmasta.

– Kirjurinluodon osalta käynnissä on parhaillaan useita kehittämishankkeita. Olemassa olevaa uimaranta- ja virkistystoimintojen palvelutarjontaa parannetaan edistämällä alueelle yleisen saunapalvelun järjestämistä yhteistyössä yksityisen toimijan kanssa. Myös leikkipuistotoiminnan päivittämistä ja uusimista jatketaan edelleen. Lisäksi Kalafornian ja Kirjurinluodon alueen liikenteellistä saavutettavuutta valtatie 8:n osalta pyritään parantamaan, lisää Lehtonen.

Nyt hyväksyttäväksi esitettävä Kirjurinluodon leiriytymisalueen yleissuunnitelma ja siihen liittyvät asiakirjat julkaistaan torstaina 11. toukokuuta teknisen lautakunnan esityslistan liitteinä kaupungin verkkosivuilla, jossa ne ovat kaikkien luettavissa.

(Kuva: Sitowise/Säde Palmu)