Porin suomalaisen yhteislyseon lukio

Mittausanturit apuna Porin lukion ilmanlaadun tarkkailussa – olosuhdeseurannan tulokset hyviä

Porin lukion tiloissa käynnistettiin viime syksynä olosuhdeseuranta rakennuksen ilmanlaadun selvittämiseksi. Seuranta aloitettiin, kun tilojen käyttäjiltä oli saatu opetuksen alettua palautetta sisäilman laadusta. Olosuhdeseurannassa hyödynnettiin uusia mittausantureita, joiden avulla sisäilmasta saatiin jatkuva-aikaista ja ajantasaista tietoa. Olosuhdeseurannan tähänastiset tulokset ovat olleet hyviä, ja seurantaa jatketaan myös tulevaisuudessa sisäilman laadun varmistamiseksi.

Porin suomalaisen yhteislyseon lukio

Lukion tiloihin asennettiin syyskuussa kolme kiertävää mittausanturia, joiden paikkaa muutettiin rakennuksen sisällä 2–3 viikon välein mahdollisimman kattavien mittaustulosten saamiseksi. Anturit sijoitettiin luokkatiloihin, joiden ilmanvaihdosta oli aikaisemmin saatu palautetta. Joulukuussa jokaiseen lukion luokkahuoneeseen hankittiin oma pysyvä olosuhdeseuranta-anturi, joiden avulla sisäilmaolosuhteita pystytään jatkossa mittaamaan kaikissa koulun tiloissa samanaikaisesti.

Anturit mittaavat muun muassa luokkatilojen hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Antureiden avulla tapahtuva sisäilman mittaaminen on jatkuvaa, ja ajantasaista mittausaineistoa saadaan viiden minuutin välein.

– Antureiden käyttö tarjoaa edellytykset reagoida muuttuviin olosuhteisiin nopeammin, kuin oppilailta ja henkilökunnalta saatavaan perinteisiä palautekanavia pitkin tulevaan palautteeseen. Mikäli tuloksissa havaitaan muutoksia, niihin reagoidaan tilanteen vaatimalla tavalla, kuten esimerkiksi ilmanvaihtoa tehostamalla tai tuloilman sisäänpuhalluksen lämpötilaa muuttamalla, kertoo korjausrakentamisen asiantuntija ja sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja Sami Haapaniemi Porin kaupungilta.


Tähänastiset ilmanlaadun tulokset olleet hyviä – pieniä muutoksia tehty

Syksyn ja talven aikana kerätyn datan perusteella Porin lukion ilmanvaihdon riittävyyden voidaan todeta olevan hyvällä tasolla. Ilman riittävyyden indikaattorina käytettävä hiilidioksidipitoisuus on 94 prosenttia käyttöajasta vähintään hyvällä tasolla.

– Muutamissa luokkatiloissa on havaittu hiilidioksidipitoisuuden nousevan hetkellisesti tyydyttävää tasoa vastaaviin lukemiin, mutta ei missään vaiheessa kuitenkaan yli toimenpiderajan. Yhdessä rakennuksen siivessä ilmanvaihtoa on säädetty sisäilman laadun parantamiseksi olosuhdeseurannassa saatujen mittaustulosten perusteella, jatkaa Haapaniemi.

Ilmanvaihdon taso määritellään Sisäilmayhdistys ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n laatiman sisäilmastoluokituksen perusteella. Sisäilmastoluokitus jaetaan kolmeen eri laatuluokkaan: S1, S2 ja S3. Porin lukio sijoittuu S2-luokkaan, jonka mukaan tilan sisäilman laatu on hyvä.

Ilmanlaadun seurantaa jatketaan – digitalisaatiosta apua kehitystyöhön 

Antureiden avulla tapahtuva olosuhdeseuranta jatkuu Porin lukion tiloissa toistaiseksi. Tulevaisuudessa digitalisaatiota tullaan hyödyntämään entistä enemmän ilmanvaihdon tarpeenmukaisessa säätämisessä yhdessä olosuhdeseurannan tulosten ja ilmanvaihdon automaation kanssa.

Olosuhdeseurannan tuloksia ja toimenpiteitä käsitellään myös kuukausittain mittausantureiden palveluntoimittajan järjestämissä työpajoissa. Porin lukion ilmanvaihdon tilannekatsausta on esitelty tänä keväänä myös Porin kaupungin sivistyslautakunnan jäsenille.

Porrastuksesta apua ruokailun ruuhkahuippuihin

Ilmanvaihdon ohella kuluneen lukuvuoden aikana on saatu palautetta myös ruokailuun liittyvistä jonotusajoista.

– Ruokailujen sujuvuutta on tänä keväänä parannettu lisäämällä ruokavuorojen porrastusta entisestään. Myös ruokailujen sujuvuuden seuraamista jatketaan, ja mahdollisiin haasteisiin pyritään löytämään ratkaisuja siten, etteivät jonotusajat venyisi liian pitkiksi, kertoo Porin lukion rehtori Janne Hakoniemi.