Pientaloalueet tiivistyvät ja muuttuvat – osallistu pihojen käyttötarkoituksia selvittävään kyselyyn

Porin kaupunki on mukana ILPI – Ilmastokestävät pientaloalueet -hankkeessa, joka selvittää pientaloalueiden tiivistämisen rajoja sekä pientaloasukkaiden mahdollisuuksia tukea ilmastokestävän pientaloalueen rakentumista. Nykyrakentamisen tehokkuuteen pohjautuvat periaatteet heikentävät pientaloalueiden ilmastokestävyyttä. Uudella tutkimushankkeella halutaan selvittää ne kynnysarvot, joilla tiiviin kaupunkirakentamisen toteuttaminen ja kasvipeitteisyyden säilyttäminen voidaan yhteensovittaa. Osana hanketta toteutetaan valtakunnallinen kysely, jossa kartoitetaan pientalopihojen nykyisiä käyttötapoja sekä pihalle sijoittuvien toimintojen tilavaateita.

Pientaloalueilla kaupunkirakenteen tiivistäminen on tarkoittanut kerrosneliöiden maksimointia sekä tonttien lohkomista ja pienentymistä. Samanaikaisesti asukkaiden tilatarpeet ja pihojen käyttötarkoitukset ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Tiivistymisen myötä pihateiden ja parkkipaikkojen tarve on kasvanut ja lisännyt läpäisemättömien pintojen, kuten asfaltin, määrää. Tämä kehitys on vienyt tilaa myös ilmastokestävyyttä tukevalta kasvillisuudelta.

Helsinkiä ja Espoota lukuun ottamatta noin puolet suomalaisten kaupunkien asuntokunnista asuu pientaloissa eli omakoti-. pari- tai rivitaloissa. Yksittäisten tonttien valinnoilla on kertautuessaan merkittävä vaikutus kaupunginosien ja kokonaisten kaupunkien ilmastokestävyyteen ja asukkaiden viihtyvyyteen. Pientaloasukkaiden rooli valintojen tekemisessä on merkittävä ja valinnat voivat liittyä esimerkiksi pintamateriaalien, kasvillisuuden ja hulevesien käsittelyyn liittyviin ratkaisuihin.

ILPI – Ilmastokestävät pientaloalueet -hanke on Hämeen ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston toteuttama kokonaisuus, jossa Pori ja Joensuu ovat mukana yhteistyökuntina. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja se toteutetaan ajalla 2.1.2024–31.12.2026. Hankkeen päätoteuttajan toimii Hämeen ammattikorkeakoulu.

Osana hanketta pientalopihojen nykyisiä käyttötapoja sekä erilaisten pihalle sijoittuvien toimintojen tilatarpeita kartoitetaan valtakunnallisella pihakyselyllä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki omakoti-, paritalo- ja rivitaloasukkaat asunnon omistusmuodosta ja asuinpaikasta riippumatta. Kyselyyn pääsee vastaamaan 30. kesäkuuta asti osoitteessa https://www.hamk.fi/pientalopihat-2024.