Keskustelukarhu

Osallistu yhteiseen verkkoaivoriiheen ideoimaan parasta mahdollista Poria

Porin uusi kaupunginjohtaja Lauri Inna haluaa kutsua kaikki porilaiset, Porissa työskentelevät tai muuten viihtyvät Porin ystävät yhteiseen verkkoaivoriiheen ideoimaan parasta mahdollista Poria.

Keskustelukarhu

Aivoriihessä halutaan kuulla ideoita avoimesti omin sanoin, päästään itse arvioimaan muiden osallistujien ehdotuksia sekä lähettämään lopussa terveisiä uudelle kaupunginjohtajalle. Lisää tietoa aivoriihestä sekä osallistumislinkki löytyvät osoitteesta: pori.fi/yhdessaparaspori.

– Aloitettuani juuri työni Porin uutena kaupunginjohtajana haluan ensitöikseni kuulla kaupungin asukkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppanien ajatuksia siitä, millaisena näette Porin tulevaisuuden. Pori on sujuvan arjen ja kestävän kasvun kotikaupunki, ja haluammekin nyt tietää, miten voimme yhdessä tehdä Porista maailman parhaan paikan, kannustaa kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Verkkoaivoriihi aukeaa maanantaina 6. maaliskuuta ja se on auki 26. maaliskuuta 2023 saakka. Osallistuminen on täysin nimetöntä. Linkin ollessa auki voi ideointia jatkaa vielä uudelleen tai tulla vilkaisemaan, mitä uutta muut osallistujat ovat ehdottaneet.

Ideointiin toivotaan laajasti mukaan osallistujia, joten tietoa verkkoaivoriihestä kannustetaankin välittämään eteenpäin eri verkostoissa.