Rauhanpuiston muuttuvat liikennejärjestelyt

Porilaisten kokemaa turvallisuuden tunnetta kartoitetaan kyselyllä

Porissa halutaan panostaa kaupungin turvallisuuteen. Porilaisten vastattavaksi on avattu kysely, jonka avulla halutaan selvittää porilaisten kokemaa turvallisuuden tunnetta sekä kerätä karttapohjaista tietoa alueista ja paikoista, jotka tuntuvat turvattomilta.

Rauhanpuiston muuttuvat liikennejärjestelyt

Kysely tehtiin edellisen kerran vuonna 2019, joten nyt saatavat tulokset näyttävät, mitä vaikutuksia koronalla on mahdollisesti ollut. Kyselyyn on tuotu uutena jalkakäytävien turvallisuus, joka on erotettu liikenneturvallisuusosuudesta omaksi kohdakseen.

–Kaupungin vastuulla on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Turvallisuuden edistäminen on samalla myös osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, toteaa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Anna Kenni.

Työtä turvallisuuden eteen on tehty Porissa jo pitkään monialaisissa verkostoissa ja eri turvallisuustoimijoiden yhteistyönä. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö on myös yksi teema Porin kaupungin hyvinvointiohjelmassa. 

–Meitä kiinnostaa erityisesti, kuinka tyytyväisiä porilaiset ovat turvallisuuteen. Haluamme selvittää, esiintyykö turvattomuuden tunnetta, mistä se johtuu, ja miten saamme sen korjattua, toteaa strategia- ja hyvinvointijohtaja Tomi Lähteenmäki.

Kyselyyn pääsee vastaamaan 10. maaliskuuta asti verkossa www.pori.fi/turvallisuuskysely. Se on osa osallisuuden kokeilua, jossa pilotoidaan vuorovaikutteista alustaa.