Porin kansallinen kaupunkipuisto täyttää 20 + 1 vuotta

Viime vuonna 6. toukokuuta tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun Porin kansallinen kaupunkipuisto perustettiin kaupungin hakemuksesta. Perustamisvaiheessa Porin kaupunkipuisto oli järjestyksessään toinen Suomessa. Nykyään kansallisia kaupunkipuistoja on Suomessa yhteensä kymmenen.

Kaupunkien ikonisilla alueilla ja maisemilla on monta tärkeää tehtävää. Kaupunkipuistot yhdessä kertovat muun muassa Suomen kaupunkien kehittymisen tarinaa. Varakkaissa kaupungeissa mahdollistui suunniteltu puistoarkkitehtuuri sekä laajojen vapaa-ajanviettoalueiden perustaminen. Näitä suunniteltiin Porissa Kirjurinluotoon sekä Porin metsään ja urheilukeskuksen alueelle.

– Tänä päivänä samat vihreät puistoakselit ja alueet ovat edelleen varattuja vapaa-ajan ja virkistyksen alueiksi. Niillä on monia hyvinvointiulottuvuuksia kaupunkilaisille, tähdentää vastaava asiantuntija Vuokko Kemppi-Vienola.

Vuosituhannen alussa Porin kaupunkipuiston ainutlaatuinen jokisuiston luonto sekä rikkaiden lintu-, ja kasvilajistoympäristöjen vaaliminen kaupunkilaisia lähellä, aivan ydinkeskustassa, olivat alueiden arvottamisen keskiössä. Näiden arvojen vaaliminen ei ole nykyisen kansainvälisen keskustelun valossa ainakaan heikkenemässä.

Kaupunkien suunnittelussa linjataan elinympäristön laatua ja kokemusta kaupungista. Kaupunkia suunnitellaan moninäkökulmaisesti. Porilaisten omaa kaupunkipuistoa onkin pitkäjänteisesti hoidettu osana arvokasta kaupunkirakennetta jo 21 vuotta. Keskiössä ovat kulttuurihistorian vaaliminen, monimuotoisuuden lisääminen, tapahtumien ja toiminnan mahdollistaminen sekä liikkumismahdollisuuksien edistäminen. Kaupunki kannustaa asukkaitaan kaupunkipuiston käyttöön ja samalla kehittää sitä nykyaikaiseen tietoon ja kansainvälisiin tavoitteisiin perustuen.