Porikortteleiden logo jossa mustan palapelipalan päällä valkoisella teksti Porikorttelit

Porin kaupungin ja Porin kaupunkikeskusta ry:n välinen sopimus uudistettiin

Kaupunginhallitus päätti 13. maaliskuuta pidetyssä kokouksessa uudistaa Porin kaupungin ja Porin kaupunkikeskusta ry:n (Porikorttelit) välisen sopimuksen. Sopimus on ollut voimassa neljä vuotta ja tässä vaiheessa sitä haluttiin uudistaa palvelemaan nykytarpeita paremmin.

Porikortteleiden logo jossa mustan palapelipalan päällä valkoisella teksti Porikorttelit

Sopimuksen puitteissa on tuettu kaupungin strategian toteutumista kaupunkikeskustan kehittämisessä. Sopimus on täyttänyt sille asetetut tavoitteet hyvin, ja uudistuksen myötä sen toimintapiiriin tullaan liittämään muun muassa uusia alueita sekä sisällyttämällä siihen uuden torirakennuksen myötä tulleet tilamuutokset. Lisäksi valmisteilla oleva keskustan kehittämisohjelma tullaan ottamaan tulevassa yhteistyössä huomioon. Myös uusien avustusperiaatteiden voimaantulo edellyttää sopimuksen uudistamista, koska yhtenä avustusmuotona on kumppanuussopimus, ja tämänhetkinen sopimus ei vastaa avustusperiaatteiden mukaisia kumppanuussopimuksia.

Kaupunginhallitus valtuutti elinvoima- ja ympäristötoimialan vs. toimialajohtaja Jouko Hautamäen allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta ja oikeutti hänet tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.