karttakuva yyterin uudesta lankongista

Porin kaupunki hakee yksityistietoimituksia Yyterin alueelle

Porin kaupunki kehittää Yyterin aluetta yhä laajemman yleisön käyttöön ympärivuotisesti. Alueen kehittämisessä on merkittävässä roolissa erityisesti virkistys- ja matkailukäytön olosuhteiden parantaminen.

karttakuva yyterin uudesta lankongista

Tulevina vuosina Yyterin saavutettavuutta lisätään muun muassa edistämällä yksityisteiden järjestäytymistä ja selkeyttämällä niiden hoitovastuita. Alueen yksityisteitä käyttävät kiinteistönomistajien ja hallintaoikeuden omistajien lisäksi myös lukuisat Yyterin alueen päiväkävijät ja retkeilijät. Teknisen lautakunnan 2. marraskuuta 2021 § 253 tekemän päätöksen myötä on linjattu, että Porin kaupungin tulee olla aloitteellinen osapuoli kaupungin hoidossa olevien järjestäytymättömien yksityisteiden osalta yksityistietoimituksen suorittamiseksi.

Tekninen lautakunta käsittelee 4. huhtikuuta pidettävässä kokouksessa yksityistietoimitushakuja seuraaville Yyterin alueella sijaitseville teille: Karhuluodontie, Päivänpaisteentie, Viikonlopuntie, Hiekkalantie, Hiekkarannantie, Kumpuluodontie, Länsitalontie, Huvikummuntie, Kesätie, Kuoppientie ja Lomatie. Osa yksityisteistä otetaan mahdollisesti kaupungin hoitoon, mikä edellyttää hoitosopimusta kaupungin ja tiekunnan välillä. Teiden kaupungin hoitoon ottamisesta sovitaan myöhemmin tiekuntien kanssa.