Asuminenjaympäristö_jatehuolto_Jatteidenlajittelu.jpg

Porin kaupunki perustaa kunnallisen jätehuoltoyhtiön yhdessä seitsemän osakaskunnan kanssa

Porin kaupunginhallitus päätti 16. tammikuuta pidetyssä kokouksessa, että Porin kaupunki perustaa kunnallisen jätehuoltoyhtiön yhdessä Harjavallan kaupungin, Kokemäen kaupungin, Merikarvian kunnan, Nakkilan kunnan, Pomarkun kunnan, Siikaisten kunnan ja Ulvilan kaupungin kanssa. Perustettavasta osakeyhtiöstä tulee kaupungin strateginen tytäryhtiö.

Asuminenjaympäristö_jatehuolto_Jatteidenlajittelu.jpg

Yhtiön tarkoituksena on huolehtia asumisessa ja kuntien toiminnassa syntyvän jätteen keräämisestä ja hyödyntämisestä. Lisäksi yhtiö hoitaa kuntien muut lakisääteiset jätehuollon tehtävät kuten tiedotuksen ja valistuksen. Jätehuoltotoiminta siirtyy liiketoimintakaupalla yhtiölle 1.4.2023. 
Kuntien omistusosuudet jakautuvat väkilukujen suhteessa seuraavasti:

OSAKKAAT

  • Pori 68,70 %
  • Ulvila 10,41 %
  • Kokemäki 5,73 %
  • Harjavalta 5,60 %
  • Nakkila 4,27 %
  • Merikarvia 2,51 %                                                                              
  • Pomarkku 1,66 %
  • Siikainen 1,12 %

Miksi uusi yhtiö? 
Yhtiömuotoinen toimintamalli mahdollistaa jätehuoltopalveluiden strategisen ja suunnitelmallisen kehittämisen. Jätelain muutoksen mukanaan tuomat velvollisuudet on tehokkainta toteuttaa kuntarajat ylittävillä ratkaisuilla. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa asukkaille sujuvat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat jätehuoltopalvelut.

Ennakkotietona ilmoitetaan, että perustamissopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestetään medialle 8.2.2023 kello 10, josta kutsu toimitetaan lähemmin.