Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Porin seutu mukana kirittämässä teollista vihreää siirtymää

Porin seudulla on käynnissä Kestävän kehityksen seudullinen elinkeinopolitiikka ja yhdyskuntasuunnittelun tietopohjan vahvistaminen -hanke. Hankkeen tilaajana toimii valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto eli MAL-verkosto. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Hankkeen tavoitteena on parantaa Porin seudun valmiuksia vastaanottaa vihreän siirtymän mukaisia teollisia toimijoita alueelle. Hankkeen tutkimuskohteena toimii Porin kaupunkiseutu, jossa tutkitaan vihreän siirtymän mukaiseen teolliseen toimintaan soveltuvia alueita. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin.

Hankkeessa kehitetään muun muassa seudullisia sijoittumisprosesseja ja pyritään löytämään keinoja, joiden avulla edistetään muiden suomalaisten keskisuurten kaupunkiseutujen maankäytön suunnittelun ja elinkeinopolitiikan yhteisprosesseja. Hankkeessa kartoitetaan myös seudun sijoittautumisympäristön nykytila, selvitetään teolliseen vihreään siirtymään soveltuvia alueita sekä kehittämistoimenpiteitä, joita muotoillaan kahdessa vuorovaikutteisessa työpajassa. Osana sijoittautumisympäristön nykytila-analyysia haastatellaan seudun julkisia toimijoita sekä keskeisiä teollisuusyrityksiä. Tulokset julkistetaan MAL-verkoston tilaisuudessa 15. kesäkuuta Porissa pidettävässä seminaarissa.

– Jo tähän mennessä on haastatteluissa noussut esiin, että kaavoitusprosessit eivät ole tarpeeksi ketteriä ja nopeita reagoimaan yritysten tarpeisiin. Lisäksi erityisesti vihreän siirtymän teollisuus tarvitsisi isoja tontteja, joita ei juurikaan ole, ja joiden kaavoitus kestää liian kauan. Näihin seikkoihin pyritään saamaan työkaluja hankkeen kautta, toteaa projektipäällikkö Jaakko Huttunen Sitowise Oy:stä.

Tarkemmat aikataulut hankkeen eri tapahtumille ovat:

  • Haastattelut 20.2.2023–30.3.2023
  • Aluetoimijoiden työpaja 20.3.2023, kello 11.00–15.00
  • Yritystyöpaja 29.3.2023, kello 11.00–15.00
  • Loppuseminaari 15.6.2023, kello 12.00–16.00, Pori

Jos siis olet seudulla toimiva yritys, tule mukaan vaikuttamaan osallistumalla yritystyöpajaan, johon voit ilmoittautua täältä: https://q.surveypal.com/Kokemaenjokilaakso–yritystyopaja-29.3.2023.

Hankkeen toteuttajana toimii Sitowise Oy. Porin kaupunkisuunnittelu on mukana selvityksen ohjausryhmässä yhdessä MAL-verkoston kanssa. Valtakunnallisen MAL-verkoston toimintaan voi tutustua nettisivulla: www.mal-verkosto.fi.