Porin Vesi ja Eurajoen kunta neuvottelutulokseen jäteveden puhdistuksesta

Porin Vesi ja Eurajoen kunta ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen jätevesisopimuksen uusimista koskevissa neuvotteluissa uuden 1. tammikuuta 2024 alkavaksi esitettävän jätevesisopimuksen sisällöstä. Tämä tarkoittaa, että Eurajoen Luvian alueen jätevesien keskitetty puhdistaminen jatkuu Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamolla ainakin vuoden 2043 loppuun saakka. Jätevesiyhteistyö osapuolten välillä on aloitettu vuonna 2010.

Suurella jätevedenpuhdistamolla edelleen jatkuva keskitetty jätevedenpuhdistus on teknistaloudellisesti järkevää koko alueen kannalta. Luotsinmäen keskuspuhdistamolla viime vuosina saavutetut puhdistustulokset ovat maan huipputasoa. Puhdistettujen jätevesien kuormitus Kokemäenjokeen on nykyisellään erittäin vähäistä.

Uusi sopimus sisältää menettelytavat ja kustannusten jakoperusteet keskuspuhdistamon prosessitekniselle käytölle ja kehittämiselle. Yhteinen keskitetty jäteveden puhdistus on alueellinen voimavara ja kasvun mahdollistaja molemmille osapuolille.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista neuvottelutulosta ja sopimusta käsitellään seuraavissa kokouksissa:

  • Eurajoen tekninen lautakunta, 10.5.2023
  • Eurajoen kunnanhallitus, 23.5.2023
  • Eurajoen kunnanvaltuusto, 29.5.2023
  • Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, 23.5.2023.