Porin Vesi ja Jokilaakson Ympäristö Oy neuvottelutulokseen jäteveden puhdistuksesta

Porin Vesi ja Jokilaakson Ympäristö Oy ovat saavuttaneet yhteisymmärryksen jätevesisopimuksen uusimista koskevissa neuvotteluissa uuden 1. tammikuuta 2024 alkavaksi esitettävän jätevesisopimuksen sisällöstä. Tämä tarkoittaa alueen jätevesien keskitetyn puhdistamisen jatkumista Porin Luotsinmäen keskuspuhdistamolla ainakin vuoden 2043 loppuun saakka. Jätevesiyhteistyö osapuolten välillä on aloitettu vuonna 2010.

Jokilaakson Ympäristö Oy:n omistavat Harjavallan ja Ulvilan kaupungit, Euran ja Nakkilan kunnat sekä Suominen Kuitukankaat Oy. Yhtiön tehtävänä on toimittaa osakkaidensa jätevedet Porin Veden puhdistettavaksi. Porin Vesi on Porin kaupungin omistama vesihuoltoliikelaitos.

Suurella jätevedenpuhdistamolla edelleen jatkuva keskitetty jätevedenpuhdistus on teknistaloudellisesti järkevää koko alueen kannalta. Luotsinmäen keskuspuhdistamolla viime vuosina saavutetut puhdistustulokset ovat maan huipputasoa. Puhdistettujen jätevesien kuormitus Kokemäenjokeen on nykyisellään erittäin vähäistä.

Uusi sopimus sisältää menettelytavat ja kustannusten jakoperusteet keskuspuhdistamon prosessitekniselle käytölle ja kehittämiselle. Yhteinen keskitetty jäteveden puhdistus on alueellinen voimavara ja kasvun mahdollistaja molemmille osapuolille.

– Neuvotteluissa löydettiin seudun kuntien yhteinen intressi, mikä näkyy sopimuksessa keskinäisenä kumppanuutena. Tästä on hyvä jatkaa seuraaviin kuntien yhteisiin hankkeisiin, toteaa neuvotteluiden puheenjohtajana toiminut Lauri Kilkku.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista saavutetun neuvottelutuloksen ja sopimuksen käsittelevät Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta 8.3.2023 ja Jokilaakson Ympäristö Oy:n hallitus 10.3.2023 pidettävissä kokouksissaan.