Laulava brändikarhu ja harmonikkaa soittava brändikarhu

Satakunnan tapahtumateollisuusklusterille strategia vuosille 2023–2030

Kaupunginvaltuustossa esiteltiin 16. lokakuuta Satakunnan tapahtumateollisuusklusteristrategiaa ja tapahtumien merkitystä Porin keskustassa.

Laulava brändikarhu ja harmonikkaa soittava brändikarhu

Suomessa tapahtuma-ala työllisti vuonna 2019 noin 20 000 ja tilapäisesti 120 000–175 000 henkilöä, ja tapahtuma-alalla toimivien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 2,35 miljardia euroa. Satakunnassa vastaava yritysten määrä vuonna 2019 oli 100, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 64 miljoonaa euroa, ja jotka loivat 580 vakituista työpaikkaa.

– Jos tapahtumateollisuus olisi yritys, se olisi Satakunnan 5. suurin yritys, tähdentää Porikortteleiden toiminnanjohtaja Mari Antikainen.

Kuntien ja kaupunkien rooli kasvun rakentamisessa ja strategian jalkauttamisessa on keskeinen. Toiminnan perustan luovat muun muassa sääntelyt, luvat, rahoitus, infrastruktuuri ja tapahtumapaikat sekä osaajat ja tekijät.

Tapahtumateollisuus on tärkeässä roolissa Satakunnassa, jossa pidetään vuosittain useita eri tapahtumia, kuten Pori Jazz, SuomiAreena, Kirvatsin Jytä, Porispere ja Iskelmä Festivaali. Alueellisesti Satakunnan vahvuuksia tapahtuma-alalla ovat paikallisten toimijoiden monipuolinen verkosto, myönteinen tapahtumakulttuuri sekä tapahtumien tunnistettu merkitys. Toisaalta haasteena ovat puutteet tapahtumatoimitilojen monipuolisuudessa, rajallinen majoituskapasiteetti sekä heikko saavutettavuus julkisilla liikenneyhteyksillä.

Satakunnan tapahtumateollisuusklusterille on määritelty vuosille 2023–2030 strategia, joka on tiettävästi Suomen ensimmäinen tapahtuma-alan klusterille luotu strategia. Strategian mukaisesti klusteri on:

  • Kiinnostava ja omaleimainen, avoinna maailmalle
  • Alueellisesti ja paikallisesti tavoitteellinen
  • Osaava ja hyvinvoiva

Strategian painopisteiksi on valittu osaaminen, strateginen ote sekä yhteistyö. Painopisteiden tavoitteena on, että tapahtuma-alan koulutusta järjestetään kaikilla koulutusasteilla, ja että Satakunnassa sijaitsee alan kansainvälinen tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö. Lisäksi toimialan arvoa pyritään kasvattamaan 160 miljoonan euroon sekä luomaan 680 vakituista työpaikkaa. Alueellisia vaikutuksia tullaan mittaamaan ja tapahtumateollisuuden kehitystä tullaan tukemaan osana elinvoimatoimintoja.

Klusteri tekee yhteistyötä muun Satakunnan elinkeinoelämän kanssa asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Mukaan toimintaan onkin tarkoitus saada 1000 yritystä, jotka osaltaan tulevat varmistamaan, että tapahtumateollisuus kehittyy laajalla rintamalla ja se luo ympärilleen myös muuta toimintaa ja liiketoimintaa.

– Ilman tapahtumia ei tapahdu mitään, Antikainen toteaakin lopuksi.