Handshaking bears

Satakunnan työllisyysalueen valmistelu etenee päätöksentekoon

Vuoden 2025 alusta voimaan astuva laki työvoimapalveluiden järjestämisestä siirtää vastuun työ- ja elinkeinopalveluista valtiolta kunnille. Tähän uudistukseen on Satakunnassa valmistauduttu jo syksystä 2022 lähtien.

Handshaking bears

Valmistelutyössä kevään ja kesän aikana Harjavalta, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila ovat rakentaneet yhteistoimintasopimusta Satakunnan työllisyysalueen muodostamiseksi. Sopimuksen mukaan edellä mainitut kunnat muodostavat yhdessä Satakunnan työllisyysalueen, joka vastaa julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä ja niihin liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä. Porin kaupunki toimii vastuukuntana ja vastaa palvelujen laadusta ja saatavuudesta. Työllisyysalueen toimielimenä ja työvoimaviranomaisena toimii Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialan lautakunnan jaosto, nimeltään Satakunnan työllisyysalueen jaosto.

Sopimuksen lisäksi on valmisteltu tulevan työllisyysalueen järjestämissuunnitelmaa, jossa kuvataan työllisyysalueen toimintaa käytännönläheisemmällä tasolla. Sopimus ja suunnitelma on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä, ja suunnitelmaa tullaan täydentämään vielä yhteisen valmistelun myötä vuonna 2024.

Kaupunginhallituksen esitys siitä, että Porin kaupunki perustaa Satakunnan työllisyysalueen yhdessä muiden sopijakuntien kanssa työvoimapalvelujen järjestämiseksi, ja että Pori ottaa työllisyysalueen vastuukunnan roolin, etenee kaupunginvaltuuston 25. syyskuuta pidettävän kokouksen käsittelyyn.

– Porille vastuukunnan rooli on kunnia-asia, olemme valmiita kantamaan vastuuta alueen työllisyydestä ja elinvoimasta. Valmisteluvaihe on edennyt hyvässä hengessä ja siinä on tehty paljon yhteistyötä niin eri kuntien kuin TE-toimiston ja ELY-keskuksenkin kanssa, tiivistää kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Satakunnan työllisyysalueen yhteistyösopimuksen sekä työvoimapalvelujen järjestämissuunnitelman, johon tulee vielä täsmennyksiä ennen vastuun siirtymistä. Kaupunginhallitus myönsi kaupunginjohtajalle valtuudet tehdä teknisiä tarkistuksia yhteistoimintasopimukseen ennen sen allekirjoittamista ja valtuudet allekirjoittaa sopimus ennen kuin sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman.