Sinivuokot

22. toukokuuta vietetään luonnon monimuotoisuuden päivää

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ympäri maailmaa ja siksi YK:n yleiskokous on julistanut toukokuun 22. päivän kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden päiväksi.

Sinivuokot

Monimuotoisuudella tarkoitetaan lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa.

Luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia pienin askelin; tarkastella kasvien erilaisia muotoja ja ohi lentäviä hyönteisiä, kuunnella lintujen laulua ja seurata esimerkiksi maiseman muuttumista kevään edetessä. Kurkkaa alta opetusvinkit.

Metsät ja eläinlajit – vinkkejä varhaiskasvatukseen ja alakouluille
https://maailmankoulu.fi/vinkit-varhaiskasvatukseen-ja-alakouluille-2/
https://luontolive.wwf.fi/norppalive/

Elinympäristö ja uhanalaiset eläimet – vinkkejä yläkouluun ja toiselle asteelle
https://maailmankoulu.fi/vinkit-ylakouluun-ja-toiselle-asteelle-4/
https://luontolive.wwf.fi/norppalive/
https://wwf.fi/uhat/luonnon-monimuotoisuuden-koyhtyminen/
https://wwf.fi/alueet/maapallon-luonto/#monimuotoinen-planeettamme
https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-yyterin-…


Sinivuokot