Aittaluoto 2020

Aittaluoto 2020 projektin perustustyöt ovat edenneet betonointi-vaiheeseen

Pori Energia Oy:n Aittaluoto 2020 projektin vaativat ja haastavatkin perustustyöt ovat edenneet uuden kattilan ja savupiipun alueen pohjalaatan betonointi-vaiheeseen.

Aittaluoto 2020

Keskiviikkona 24. lokakuuta loppuun saatetuissa rakennusvalvontaviranomaisen pitämissä pohja- ja perustuskatselmuksissa rakenteen betonointivalmius hyväksyttiin ilman huomautuksia.

Betonointi aloitettiin torstaina 25.10.2018 aamulla. Rakennus- ja perustusurakoitsija, MVR-Yhtymä Oy, suorittaa betonointityön 2-vuorotyönä ja työmaalla työhön osallistuvien henkilöiden lukumäärä on yhteensä noin 30 henkilöä.

Pohjalaattaan käytettävä betonimäärä on huikea – yhteensä lähes 2 000 m3 ja betonointiin kuluva aika on arviolta 1,5 vuorokautta.  Pääosaltaan T32 mm harjaterästä tähän rakenneosaan on asennettu ja sidottu kiinni käsityönä reilut 200 tonnia.

Valmisbetonin siirrossa betonitehtailta työmaalle on käytössä parikymmentä kuljetusyksikköä. Betoniautoja kulkee työmaalle ja täältä pois muutaman minuutin välein koko betonoinnin ajan. Siirto autoista muottiin tehdään kolmella isolla autobetonipumpulla.

Vaativan betonirakenteen työnaikaista laadunvarmistusta suoritetaan betonitehtaalla ja työmaalla erillisen laatusuunnitelman mukaan.

Aittaluoto 2020 -projekti

Pori Energia päätti joulukuussa 2017 Aittaluodon voimalaitoksen modernisointiprojektin toteuttamisesta. Modernisointi käsittää uuden biopolttoainekattilan (80MWth), vastapaineturbiinin (16 MWe) sekä savukaasulauhdutusyksikön (20MW).

Investoinnilla vastataan uusiin ympäristövaatimuksiin. Uudistuneen laitoksen myötä Aittaluodon voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat yhteensä 88 000 tonnia vuodessa. Investointi varmistaa osaltaan myös teollisuuden toimintaedellytyksiä Aittaluodon ja Kupariteollisuuspuiston alueilla ja tuo merkittäviä parannuksia energiatehokkuuteen.

Uudessa laitoksessa yhdistetään teollisuuden prosessienergian, kaukolämmön ja sähkön tuotanto ympäristöystävällisesti ja tehokkaasti. Pääosa laitoksen käyttämästä puupolttoaineesta hankitaan Aittaluodon teollisuusalueelta ja polttoaineiden kuljetustarve on tuotettuun energiamäärään nähden vähäinen.

Lisäksi laitokseen rakennettava savukaasujen lämmön talteenottojärjestelmä tuottaa kaukolämpöä 20 MW teholla ja vähentää laitoksen polttoaineen tarvetta vuositasolla noin 600 rekkakuormaa vastaavalla määrällä. Investoinnin valmistuttua käytöstä poistuu vanhaa, huonommalla hyötysuhteella toimivaa kapasiteettia.

Aittaluodon uudistetun voimalaitoksen tuotanto alkaa kesäkuussa 2020.

Kuva: Merja Heliniemi / Pori Energia


Aittaluoto 2020