biojäte

Alueellinen Biojäte talteen 2 -kampanja käynnistyi Ulvilassa, Nakkilassa ja Harjavallassa

Porin seudun jäteneuvonta toteuttaa Biojäte talteen 2 -kampanjan toukokuusta syyskuun loppuun 2022. Jätelain tulevan uudistuksen myötä kaikkien jätteiden kierrätysastetta nostetaan ja jätteiden sisältämät raaka-aineet halutaan kierrättää tehokkaammin.

biojäte

Kampanjan tavoitteena on kerätä kokemuksia omakotitaloasujien biojätteen lajittelusta, kimppabioastian käytöstä ja erilliskeräyksen laajentamisen haasteista. Kampanja on maksuton ja siihen on valittu omakotitalokiinteistöjä Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan taajama-alueilta. Mukaan haastetaan yhteensä noin 120 kotitaloutta.

Kampanjan taustalla on jätelain muutos, jonka myötä yli 10 000 asukkaan taajama-alueille tulee lajitteluvelvoite biojätteelle myös omakotitaloihin ja muihin pientaloihin. Tämä tarkoittaa biojätteen lajitteluvelvoitetta Porin, Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan taajama-alueen kaikissa omakotitaloissa 1.7.2024 alkaen. Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on ruokajätteen asianmukainen kompostointi haittaeläinsuojatussa kompostorissa. 

Biojäte talteen -kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020–2021, jolloin mukaan oli valittu Porin taajama-alueelta omakotitalojen lisäksi myös kerros- ja rivitalokiinteistöjä. Tällä kertaa mukana on vain omakotitalojen asukkaita ja tarkoituksena on kerätä kokemuksia yhteisen kimppabioastian käytöstä. Kokemukset kerätään palautekyselyllä kampanjan loppuvaiheessa.  

Kaikki mukaan haastetut kotitaloudet ovat saaneet keräystä varten keittiöön sijoitettavan keräysastian ja siihen sopivia biopusseja koko kokeilujakson ajaksi. Kotitalouksille on jaettu kahta erilaista keittiöbioastiaa, joista toisessa käytetään paperipusseja ja toisessa biohajoavia muovipusseja. Kotitalouksien käyttöön on tuotu naapuruston yhteinen kimppabioastia, jonne mukaan haastetut voivat viedä biojätteensä kampanjan ajan. Kimppabioastian tyhjennysväli on 1–2 viikkoa. 

Lisätietoja kampanjasta, lajittelusta ja asianmukaisesta kompostoinnista saa Porin seudun jäteneuvonnasta. Tietoa Biojäte talteen 2 -kampanjan tuloksista kerätään myöhemmin sivulle www.pori.fi/biojatetalteen

Biojätteen lajittelu pien- tai omakotitalossa

Pien- tai omakotitaloasuja voi jo nyt siirtyä biojätteen lajitteluun joko aloittamalla asianmukaisen kompostoinnin tai tilaamalla oman tai naapureiden kanssa yhteisen bioastian jätteenkuljetusyritykseltä. Kun biojäte lajitellaan erikseen, asukas voi pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä ja näin säästää jätehuoltokuluissa. Sekajätteen määrän vähentyessä voi hankkia naapuruston kanssa yhteisastian myös sekajätteelle. Näistä molemmista on tehtävä yhteisastiailmoitus jätehuoltojaostolle. Ilmoituslomakkeet löytyvät sivustolta www.pori.fi/jateastia.

Biojätteen kompostoinnista tulee ilmoittaa vuoden 2023 alusta alkaen jätehuoltojaostolle. Jos kompostoinnista ei ilmoiteta, jokainen keräyksen piiriin kuuluva kiinteistö liitetään biojätteen keräilyyn automaattisesti kesällä 2024.  

 

Edit klo 15.21: 10 000 asukkaan taajama tulee Porin seudulla Porin, Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan taajamalaskennan mukaan muodostuvasta yhteisestä yhdestä isosta taajama-alueesta.


biojäte