biojäte

Alueellinen Biojäte talteen -kampanja käynnistyi Porissa

Porin seudun jäteneuvonta toteuttaa syyskuusta 2020 helmikuuhun 2021 Biojäte talteen -kampanjan Porin taajama-alueella. Jätelain tulevan uudistuksen myötä kaikkien jätteiden kierrätysastetta pyritään nostamaan ja jätteiden sisältämät raaka-aineet halutaan kierrättää tehokkaammin.

biojäte

– Biojäte talteen -kampanjan tavoitteena on selvittää biojätteen lajittelun tehostamisen ja erilliskeräyksen laajentamisen haasteita. Kampanja on maksuton ja siihen on valittu sekä omakotitalo- että kerros- ja rivitalokiinteistöjä Porin taajama-alueelta, kertoo Porin seudun jäteneuvonnan projektityöntekijä Pepita Heurlin.

Mukaan haastetaan yhteensä lähes 700 kotitaloutta. Kampanjaan mukaan valitut kiinteistöt sijaitsevat Karjarannassa, Koivulassa, Herralahdessa, Harmaalinnassa, Viikinäisissä, Viidennessä osassa ja Toejoella. Valitut alueet eroavat toisistaan niin rakentamisajankohdan kuin kotitalouksien keskimääräisen asukkaiden määrän suhteen. 

Kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kohdalla kampanja keskittyy biojätteen lajittelun tehostamiseen. Omakotikiinteistöillä testataan biojätteen kimppakeräysastioiden käyttöönottoa.    

– Kampanjan tavoitteena on saada jo biojätettä keräävien taloyhtiöiden osalta tehostettua lajittelua entistä paremmin. Arvioiden mukaan sekajätteen joukkoon päätyy vieläkin kiinteistöillä merkittävä määrä biojätettä, vaikka kiinteistöllä olisi käytössään biojäteastia, Heurlin jatkaa.

Omakotitalojen suhteen kampanjan tavoite on saada kokemuksia yhteisen biojäteastian käytöstä muutaman lähimmän naapurin kanssa. Lisäksi kokeilulla halutaan saada omakotitaloasujien kokemuksia biojätteen lajittelusta ja sen haasteista. Kokeilun taustalla on valmisteilla oleva jätelain muutos, jonka myötä yli 10 000 asukkaan taajama-alueille mahdollisesti tulisi lajitteluvelvoite biojätteelle myös omakotitaloihin ja muihin pientaloihin. 

Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle omakotitaloasujilla on kompostoida ruokajäte jyrsijäsuojatussa kompostorissa. Kun biojäte lajitellaan erikseen tai kompostoidaan, voi kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväliä saada pidennettyä. 

Kaikki kokeiluun osallistuvat kotitaloudet saavat keräystä varten keittiöön sijoitettavan keräysastian ja siihen sopivia biopusseja koko kokeilujakson ajaksi. Omakotitalouksille on hankittu kampanjan ajaksi biojäteastioita aina muutaman kotitalouden yhteiseen käyttöön, jonne asukkaat käyvät viemässä biojätteensä. Kampanjan lopussa kotitalouksien kokemuksia kerätään palautekyselyllä. 

 


biojäte