Fysioterapian suoravastaanoton työntekijöitä

Apua tuki- ja liikuntaelinoireisiin fysioterapian suoravastaanotolta

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella aloitetaan fysioterapeuttien itsenäiset suoravastaanotot. Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnassa asiakas voidaan ohjata suoraan fysioterapeutille lääkärikäynnin sijaan, jolloin apua tuki- ja liikuntaelinoireisiin saa nopeasti ja tehokkaasti. Toiminta käynnistyy perusturvan alueella 2.5. alkaen.

Fysioterapian suoravastaanoton työntekijöitä

Suoravastaanottotoimintaan on lisäkoulutettu 11 fysioterapeuttia. Aiemmin suoravastaanottotoimintaa on perusturvan alueella ollut Ulvilassa ja Porissa, mutta nyt toiminta laajenee kokonaisvaltaisempana koko yhteistoiminta-alueelle. Suoravastaanottotoiminnan tarkoituksena on fysioterapeuttien ja lääkärien työjaon kehittäminen ja fysioterapeuttien lisäkoulutus onkin syventänyt osaamista erityisesti oireiden tutkimisesta ja kliinisen päättelyn tekemisestä. Suoravastaanoton fysioterapeuteilla on oikeus myös kirjoittaa asiakkaalle rajatusti sairauslomaa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suuri sairausryhmä perusterveydenhuollossa.  Suoravastaanottojen tavoitteena on työnjaon kehittämisen lisäksi parantaa palvelujen saatavuutta ja oikea-aikaisuutta sekä nopeuttaa palveluprosesseja. Pitkien jonojen sijaan asiakas voi päästä fysioterapeutin suoravastaanotolle jopa samana päivänä. Suoravastaanoton ansioista saadaan painetta pois myös erikoissairaanhoidosta, koska tuki- ja liikuntaelinsairaudet pystytään hoitamaan tehokkaammin jo perusterveydenhuollossa.

– Tavoitteena on, että tuki- ja liikuntaelinoireiset pääsisivät mahdollisimman pian hoidon tarpeen arviointiin ja hoito ja kuntoutus voitaisiin aloittaa nopeasti. Näin kyseiset vaivat eivät pitkittyisi ja kroonistuisi, kertoo fysioterapeutti Sari Väkiparta.

Fysioterapeuttien suoravastaanotolle voidaan ohjata aikuisia, yli 18-vuotiaita asiakkaita, joilla on alle kolme kuukautta oireilleita tuki- ja liikuntaelinoireita, kuten selkäkipuja, kaularanka- ja niskakipuja tai kipuja esimerkiksi olkapäässä, polvissa tai lonkan alueella. Asiakkaat, joilla on kuumetta, ovat joutuneet tapaturmaan, toipuvat leikkauksesta, ovat yli 75-vuotiaita tai joilla vaivat ovat kroonisia, ohjataan edelleen suoraan lääkärin vastaanotolle.


Kiilaus fysioterapeutin vastaanotolla

Asiakkaiden kokemukset Suomessa myönteisiä

Suomessa suoravastaanottotoimintaa on toteutettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Toiminnan on todettu säästävän kustannuksia, koska asiakkaat voidaan ohjata suoraan fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä. Fysioterapeuttien kirjoittamien lyhyiden sairauslomien ansioista myös sairauspoissaolojen vähentyminen tuo kustannushyötyjä.

Asiakkaiden kokemukset suoravastaanotosta ovat Suomessa olleet myönteisiä. Tutkimusten mukaan suurin osa fysioterapian suoravastaanottoasiakkaista on kokenut, että he olivat päässeet nopeasti fysioterapiaan ja haluamaansa hoitopaikkaan sovittuna ajankohtana. Myös Porin perusturvan alueella aloittavan fysioterapian suoravastaanoton asiakkailta kerätään toiminnasta suoraa palautetta pilottijakson ajan, eli 16.9. asti. Suoravastaanotot jatkuvat pilottijakson jälkeen pysyvänä osana toimintaa.

Suoravastaanotolle yli aluerajojen

Fysioterapeuttien suoravastaanotot toimivat Ulvilassa, Itä-Porin terveysasemalla, Maantiekadun toimipisteessä, sote-keskus Cottonissa sekä Noormarkussa. Vastaanotoilla ei kuitenkaan ole aluerajoja, vaan asiakas saa ajan sieltä, mikä hänelle parhaiten sopii.

Ajan fysioterapeuttien suoravastaanotolle saa keskitetyn ajanvarauksen (puh. 02 621 5000) tai sairaanhoitajan kautta, jolloin hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä varmistetaan, että suoravastaanottotoiminta sopii asiakkaalle. Asiakas voi myös itse tiedustella pääsyä suoravastaanotolle. Ajanvarauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen asiakas ohjataan fysioterapeutin suoravastaanotolle, jossa fysioterapeutti tutkii asiakkaan, tekee kliinisen päättelyn ja ohjaa tilanteeseen sopivat harjoitteet ja omahoito-ohjeet. Fysioterapeutti voi määrätä asiakkaalle käypä hoito suositusten mukaisia reseptivapaita lääkkeitä tai konsultoida lääkityksestä lääkäriä. Fysioterapeutti voi myös antaa asiakkaalle lyhyen sairausloman. Hoitoon kuuluu tarpeen mukaan yhdestä kolmeen käyntiä.

Parempaa asiakaspalvelua pyritään tulevaisuudessa tarjoamaan myös fysioterapeuttien puhelinohjauksen muodossa, jolloin fysioterapeutti voi antaa ohjeita ja suosituksia myös etänä.

Fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan aloitus on osa Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen -hanketta. Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen –hanke on osa hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanketta. Suoravastaanottokoulutus ja toiminnan pilotointi ovat hankkeen toimenpiteitä ja sisältyvät kehitettävään Satakunnan TULE-MIELI hoito- ja kuntoutusmalliin.

Kuvassa fysioterapian suoravastaanoton työntekijöitä: Nina Kevin-Dahlberg, Jarno Rinne, Sari Väkiparta, Maarit Nissilä, Vesa Anttila, Emilia Päivömaa, Sami Sistonen, Eeva-Riitta Täckman, Heli Virtanen. Kuvasta puuttuvat: Kirsi Nykänen ja Tuula Myllykoski.

 


Fysioterapian suoravastaanoton työntekijöitä