Rakennus

Aspu-Pori -hankkeen tavoitteena puolittaa asunnottomuus Porissa vuoteen 2023 mennessä

Aspu- hankkeen avulla on tarkoitus juurruttaa toimivia asunnottomuustyön käytäntöjä osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa.

Rakennus

Helmikuussa 2021 käynnistynyt hanke sijoittuu Porin perusturvan aikuissosiaalityön vastuualueelle ja on aktiivisesti yhteydessä asunnottomuustyötä tekevien yhteistyötahojen kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat asumispalvelujen piirissä olevat asunnottomat sekä asunnottomuusuhan alla olevat henkilöt.

Asunnottomuudessa on tunnistettavissa erityisryhmiä, kuten vaikeasti päihde- ja mielenterveysongelmaiset henkilöt, jälkihuoltonuoret sekä maahanmuuttajat.

– Asunnottomalla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole omaa vuokra- tai omistusasuntoa. Porissa oli vuoden 2020 asunnottomuuslaskelmassa yhteensä 53 asunnotonta, joista 42 oli niin sanottuja piiloasunnottomia eli he asuivat sukulaisten ja tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi. Pitkäaikaisasunnottomia oli 13. Naisten osuus asunnottomista on valtakunnallisestikin todetun suuntauksen mukaisesti ollut nousussa myös Porissa. Naisia porilaisista asunnottomista oli laskelmassa 14, projektikoordinaattori Pauliina Oksanen selventää.

Hankkeen kehitystyö kohdistetaan kolmiportaisesti asumisen tuen ja ohjauksen toimintamalleihin, matalan kynnyksen ja kynnyksettömiin palveluihin sekä liikkuvaan tukeen ja Poriin soveltuviin jalkautuviin palveluihin. Tavoitteena on kiinnittää huomiota asiakaslähtöisyyteen, osallisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen.

Helmikuussa käynnistyneen asunnottomuuden puolittamishankkeen rahoittajana toimii sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke on osa ympäristöministeriön yhteistyöohjelmaa, jonka osallistujiksi kutsuttiin mukaan eniten asunnottomuutta vuonna 2018 kokeneet kunnat. Aspu-hankkeen lisäksi asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämishankkeita on käynnistetty kuudella paikkakunnalla. Hanke kytkeytyy myös käynnissä olevaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan.

Lisätietoa Aspu-hankkeesta löytyy osoitteesta https://www.pori.fi/asunnottomuuden-puolittaminen-porissa-hanke.

 


Rakennus