Nuotio

AVOTULENTEKOKIELTO SATAKUNNAN MAAKUNNAN ALUEELLA

Satakunnan pelastuslaitos kieltää avotulen teon 30.5. klo 10.00 alkaen.

Nuotio

Poikkeuksellisen pitkään jatkunut lämmin ja ja sateeton sääjakso on aiheuttanut vakavan metsäpalon vaaran. Maaperä ja kasvusto ovat nyt niin kuivia, että tulipalo voi syttyä pienemmästäkin lämmönlähteestä ja aiheuttaa suurta vaaraa niin ihmisille, ympäristölle kuin omaisuudellekin.

Satakunnan pelastuslaitos kieltää avotulen teon 30.5.2018 alkaen klo 10.00 pelastuslain 6§:n nojalla, ml, kulotukset Satakunnan maakunnan alueella. Kielto on voimassa, kunnes metsäpaloindeksi laskee alle 5,6. Kiellon purkamisesta Satakunnan pelastuslaitos ilmoittaa erikseen.

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin kautta.

Lisätietoja antaa päivystäväpäällikkö aluepalopäällikkö Juha Suonpää puh. 044 701 7383 / juha.suonpaa@satapelastus.fi

EDIT: Avotulentekokielto on purettu 22.6.2018 klo 10.00 alkaen. 


Nuotio