Ihmisiä nauttimassa kesäpäivästä Kirjurissa

Avustusuudistus tehty, kehittämistyö jatkuu – vastaa kyselyyn

Kaikille Porin kaupungin avustuksia vuosina 2020–2021 hakeneille järjestöille on lähetetty maaliskuun lopulla kysely, jolla selvitetään järjestöjen kokemuksia järjestö-kuntayhteistyöstä sekä Porissa toteutetun avustusuudistuksen nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämiskohteista. Tutkimustyön tekemisestä vastaa Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelija osana opinnäytetyötään.

Ihmisiä nauttimassa kesäpäivästä Kirjurissa

Järjestöavustuksia koskeva kehittämistyö on ajankohtaista myös käynnissä olevan sote-uudistuksen myötä. Kaupungin avustustyöryhmän puheenjohtajana toimiva controller Tiina Toivonen kannustaa kaikkia järjestöjä vastamaan kyselyyn 25. huhtikuuta mennessä.

– On tärkeää kuulla yhdistysten ja seurojen kokemuksia, näkökulmia ja ideoita järjestö-kuntayhteistyön tekemisestä ja avustuskäytäntöjen kehittämisestä. Toivottavasti jokainen toimija löytää hetken aikaa ja vastaa kyselyyn, kertoo Toivonen.

Myös Porin kaupungin järjestöavustuksista vastaavat henkilöt osallistuvat kyselyyn. Tutkimuksen tavoitteena on saada kattava kokonaiskuva järjestö-kuntayhteistyön toteutumisesta ja avustusuudistuksen merkityksestä ja vaikutuksista Porissa. Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään Porin kaupungin kehittämistyössä ja niistä viestitään myös järjestöille Porin kaupungin ja Satakunnan yhteisökeskuksen yhteistyönä.

Porin kaupungin myöntämiä avustuksia koskevan mittavan uudistuksen taustalla on ollut tarve yhdenmukaistaa avustuskriteerejä, avustusten raportointia ja käytön seurantaa ja selkeyttää koko avustuskokonaisuutta. Yhteistyö järjestöjen kanssa nähdään tärkeäksi, joten uudistusprosessia on edistetty huolella.

– Järjestökentältä tulleen toiveen perusteella on Porin kaupunkiin nyt saatu järjestöyhdyshenkilö, kun yhteyskoordinaattori Sirkka-Liisa Varjus aloitti tehtävässä maaliskuussa, iloitsee Toivonen.

Nykyiset avustusperiaatteet on hyväksytty syyskuussa 2020 ja uudet käytännöt ovat nyt olleet käytössä vuoden, joten on hyvä aika kerätä palautetta niistä.


Ihmisiä nauttimassa kesäpäivästä Kirjurissa