Satakuntalainen lastensuojeluteko palkinnon saajat

Ennaltaehkäisy on parasta lastensuojelua – Satakuntalainen lastensuojeluteko valittu

Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö on palkinnut vuoden 2018 satakuntalaisen lastensuojeluteon. Tänä vuonna palkinnon voitti Harjavallan perusturvakeskuksen Meidän Olkkari-toiminta. Vuoden satakuntalaisen lastensuojeluteon valitsi erikoispsykologi Pirjo Tuovila.

Satakuntalainen lastensuojeluteko palkinnon saajat

Meidän Olkkari on kohtaamispaikka ja neuvontapiste lapsiperheille ja ikäihmisille Harjavallassa ja toiminnan lähtökohtana on osallisuus. Harjavallassa työpaikat ovat teollisuuspainotteisia ja kunnassa on paljon työn perässä muuttaneita perheitä, jolloin heillä ei välttämättä ole omaa tukiverkostoa lähellä. Meidän Olkkarin tarkoituksena on, että lapsiperheet ja ikäihmiset tulevat kohtaamispaikkaan kahville, lukemaan lehtiä, tapaamaan muita ja osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. Tarvittaessa Meidän Olkkarissa on mahdollisuus työntekijöiden ohjaukseen ja neuvontaan.

– Meidän Olkkari -toiminnassa kiteytyy kauniisti ajatus siitä, että ennaltaehkäisy on parasta lastensuojelua. Toiminta vaikuttaa pitkälle mietityltä ja rakennetulta moniammatilliselta yhteistyöltä, jossa ytimessä on useamman sukupolven arjen kohtaamiset ja tuki sekä tarvittaessa ohjaus tukevampaan ammattilaisten apuun, perustelee Tuovila voittajan valintaa.

Satakuntalaisen lastensuojeluteon valinnassa etsittiin tekoa, joka paneutuu lapsen ja perheen yksilöllisiin tarpeisiin ja missä työtä tehdään lapsilähtöisesti. Valinnassa kiinnitettiin huomiota luoviin ratkaisuihin, joissa tärkeää on lapsen eheä kasvu ja turvallisuus. Satakuntalaisen lastensuojeluteon työskentelytavoissa tulee näkyä lapsen tärkeiden suhteiden korostaminen ja niiden tukeminen sekä kokemusasiantuntijuus.

Satakuntalaisen lastensuojeluteon lisäksi valittiin kaksi kunniakirjan saajaa. Kunniakirjat saivat Rauman kaupunki ja Säkylän kunta.

Rauman kaupunki sai kunniakirjan huostaanotettujen lasten kotiin jäävien sisarusten vertaisryhmän toteuttamisesta. Raumalla Perhetukikeskuksen sosiaaliohjaajat ovat useamman vuoden ajan ohjanneet huostaanotettujen lasten vanhempien Voikukka-ryhmiin. Tämä työskentely toi kuitenkin esiin, miten perheen kotiin jäävät lapset jäävät vaille tukea.

– Kotiin jäävien sisarusten ryhmä on äärimmäisen tärkeä, uusi toimintatapa. Vertaistuen merkitys on suuri ja vertaistuen avulla lapsen käsitys siitä, että hän on jotenkin outo ja yksin, hälvenee, kertoo Tuovila.

Säkylän kunta sai kunniakirjan nimikkotyöntekijätoiminnasta. Nimikkotyöntekijätoiminta on kehitetty matalan kynnyksen palveluksi perheille ja tarvittaessa henkilökunnalle. Tarkoituksena on, että perhepalvelut tuodaan lähelle perheitä, lapsen omaan elinympäristöön päivähoitoon, kouluun ja kotiin. Toiminnalla pyritään tehostamaan monialaista yhteistyötä yli hallintokuntien rajojen.

– Perhepalvelujen nimikkotyöntekijätoiminta on hieno matalan kynnyksen mahdollisuus niin perheille kuin työntekijöillekin ottaa yhteyttä siinä vaiheessa, kun asiat eivät vielä ole mahdottomasti solmussa, kehuu Tuovila Säkylän kunnan toimintaa.

Lastensuojelutekoja on valittu Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön toimesta vuodesta 2012 lähtien. Kunnallisen lastensuojeluteon valitseminen liittyy tietoisuuden lisäämiseen, uusien innovaatioiden etsiminen ja samalla nostetaan lastensuojelutyön osaamista näkyviin. Teon julkistaminen antaa arvostusta kentälle ja työntekijöille sekä heidän tekemälleen työlle.

Satakuntalainen lastensujeluteko -palkinnon ja kunniakirjat vastaanottivat perhetyöntekijä Mirva Jalonen Säkylän kunnasta, johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Forsman Harjavallan kaupungilta ja perhehoidon sosiaaliohjaaja Tiina Lähdemäki ja sosiaalityöntekijä Jenny Surigins Sari Lovenin ja Anu Nyforsin puolesta Rauman kaupungilta. Palkinnon ja kunniakirjat luovutti Porin perusturvan lastensuojelun kehittämisyksikön johtava sosiaalityöntekijä Marketta Raivio.

 


Satakuntalainen lastensuojeluteko palkinnon saajat