Esiopetus_syksy2017_kuvaJennaLindfors.jpg

Esiopetukseen haku käynnistyy Porissa | Preschool in English at Cygnaeus school

Porin kaupunki järjestää esiopetusikäisille eli 6-vuotiaille lapsille perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta toimintakaudella 20.8.2018–31.5.2019.

Esiopetus_syksy2017_kuvaJennaLindfors.jpg

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava neljä tuntia päivässä pidettävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltaja vastaa lapsen esiopetusvelvollisuuden täyttymisestä.

Haku Porin kaupungin päiväkotien esiopetukseen on käynnissä 5.2.–16.2.2018. Haku koskee niitä vuonna 2012 syntyneitä lapsia, jotka eivät ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Mikäli lapsi on jo kunnallisessa päiväkodissa, jossa järjestetään esiopetusta, häntä ei tarvitse hakea erikseen esiopetukseen.

Perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon sekä päiväkotien Piparminttu ja Kiertokatu asiakkaat tekevät varhaiskasvatuksen sisäisen siirtohakemuksen.

Esiopetus Porin kaupungin päiväkodeissa on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. Opetukseen kuuluu perusopetuslain mukaisen matkaedun saaminen, mikäli edellytykset täyttyvät.

Hakemus esiopetukseen tehdään sähköisesti. Linkki sähköiseen asiointiin

Esiopetuspaikat ilmoitetaan vanhemmille viimeistään kesäkuussa.

Laki esiopetuksesta
Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Laissa ei säädetä lapsen velvollisuudesta osallistua perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen.

Vaihtoehtoisesti lapsen huoltaja voi päättää kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta.

Preschool in English at Cygnaeus school

You can apply for preschool 5.2. – 16.2.2018. Preschool starts 20.8.2018.
You can fill in the online form: www.pori.fi/en/index/daycare

More information: 7.2.2018 at 6.00 p.m. at Cygnaeus school or Minna Kähkönen-Nurmi, e-mail: minna.kahkonen-nurmi@pori.fi, tel. 044 701 6367.


Esiopetus_syksy2017_kuvaJennaLindfors.jpg