Hävikkiviikon logo

HÄVIKKIVIIKKO 2021

Hävikkiviikolla Porin kouluissa opetellaan nälän tunteen arvioimista, jotta ruokaa ei turhaan heitettäisi lautasilta roskikseen. Ruoka on liian hyvä ja tärkeä asia hukattavaksi. 

Hävikkiviikon logo

Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään vuosittain viikolla 37. Hävikkiviikolla 13.-19.9.2021 Porin kouluissa kiinnitetään huomiota lautasilta roskiin heitettävän ruoan eli lautashävikin määrään. Kampanjaviikon tärkein tavoite on opettaa lapsille nälän tunteen arvioimista ja yhtä lailla vähentää kouluissa lautasilta roskikseen heitettävän ruoan määrää. Tänä vuonna korostetaan myös kaikkien mukaan ottamista teemalla ”Kaikkien kaveri”; kenenkään ei pidä joutua syömään yksin.

Ennen kampanjaviikkoa ja sen aikana oppilaiden kanssa voidaan keskustella ruokahävikistä ja sen ilmastovaikutuksista. Kouluissa voidaan käydä läpi, miksi ruokajätettä syntyy ja pohtia, mitä jokainen voi tehdä kouluruokalassa ja kotona hävikin vähentämiseksi. Lautashävikin vähentämisestä kannattaa muistuttaa oppilaita ennen jokaista ruokailua Hävikkiviikolla. Ruokaloissa on myös esillä teemaan liittyvät julisteet.

Tutkimusten mukaan kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruoasta. Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa ympäristöä, sillä ruoantuotannossa tarvitaan paljon maata, vettä ja fossiilisia polttoaineita. Samalla syntyy kasvihuonekaasupäästöjä sekä vesistöjä ja maaperää rehevöittäviä päästöjä.

KOULUISSA PUNNITAAN LAUTASJÄTTEEN MÄÄRÄÄ

Hävikkiviikon aikana kouluilla punnitaan lautasjäte eli oppilaiden lautasille ottama ruoka, joka jää syömättä ja jonka oppilaat heittävät itse biojätteeseen, kun palauttavat astiat pesuun. Jos koulun keskimääräinen lautashävikki Hävikkiviikolla on vähemmän kuin 10 g/oppilas, tarjotaan koulun ruokailijoille jäätelötuutit ennen syyslomaa. Koulujen keittiöissä punnitaan myös tarjoiluhävikki eli keittiöön ja tarjoilulinjastoon jäänyt ylimääräinen ruoka.

Porin kouluissa on suurta vaihtelua lautasjätteen määrässä: Viime vuosien kampanjaviikon (vko 37) punnitusten perusteella joissain kouluissa oppilaat syövät lautasensa tyhjiksi. Toisissa kouluissa ruoan roskiin heittäminen on tavallista ja lautasjätteen määräkin moninkertainen.


Hävikkiviikon lautasjätetilasto 2019 2020

Hävikkiviikon lautasjätetilasto

LINKKEJÄ LISÄTIETOIHIN JA OPETUSMATERIAALEIHIN 

 • Tietoa valtakunnallisesta Hävikkiviikosta ja ruokahävikistä sekä materiaalia, kuten julisteita: https://havikkiviikko.fi/tietoa-ruokahavikista/ 
 • Saa Syödä! -sivustolla on ideoita ruokahävikkiteeman käsittelyyn kouluissa ja eri oppiaineissa. Sivustolla on kalvosarja ja video (1:14 min) ruokahävikistä Suomessa sekä tehtäviä: http://www.saasyoda.fi/koulut 
 • Hävikki-battle 2021: Hävikki-battlessa kotitalouden valinnaisryhmien oppilaat valmistavat Hävikkiviikolla kauppojen hävikistä tai opettajan kokoamista yllätysraaka-aineista kahden ruokalajin aterioita ja osallistuvat halutessaan Instagram kuvakisaan (aihetunniste #hävikkibattle2021). Samalla perehdytään ruokahävikkitietouteen ja keskustellaan siitä, miten hävikkiä voi vähentää kotona. Opettaja ilmoittaa oman koulunsa mukaan kisaan. Ilmoittautuminen on jo käynnissä. Hävikki-battlen sivulla on ohjeet, kuinka projekti toteutetaan: http://www.saasyoda.fi/h%C3%A4vikki-battle 
 • Intopolun Kestävä ja vastuullinen ruoka -osiosta löytyy PowerPoint-esitys, erilaisia tehtäviä ja videoita ruokahävikkiin liittyen: https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-kestava-…
 • Open ruokaopas kertoo vastuullisesta ruuasta ja kestävästä ruuantuotannosta eri oppiaineiden näkökulmasta. Materiaali on suunnattu aineenopettajille ja se sisältää runsaasti tehtäväideoita ja kuvamateriaalia: https://openruokaopas.fi/ 
 • Tietoa ruoan ilmastovaikutuksista löytyy kattavasti Sitran keväällä 2019 koostamasta 1,5 asteen elämäntavat -julkaisusta. Julkaisusta löytyy muun muassa graafeja, vertailua kasvisruoan ja liharuoan välillä, liikkumistapojen sekä suomalaisten ja japanilaisten kulutustottumusten ilmastovertailuja. Hyvä lähde esimerkiksi ryhmätöille ja omien materiaalien tuottamiseen: https://media.sitra.fi/2019/05/15135519/1o5-asteen-elamantavat.pdf 
 • WWF:n ruokasivusto, joissa esitellään kestävän ruokajärjestelmän perusteet ja ympäristöystävälliset ruokavinkit: https://wwf.fi/ruokaopas/syo-ymparistoystavallisesti/ 
 • Eettisen kaupan puolesta ry:n ruokaan ja erityisesti ruuantuotantoketjuihin liittyvää materiaalia muun muassa yläkouluille ja toisen asteen oppilaille. Materiaalia opettajille sekä tehtävät oppilaille. https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/  

VINKKEJÄ HÄVIKKIVIIKON VIETTÄMISEEN KOULUSSA 

Porin kouluissa on jo tehty toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi. Hyväksi todettuja toimia ja muutama uusi idea on listattu tähän alle. Lisätietoja voi kysyä vinkkien yhteydessä mainitusta koulusta. On tärkeää löytää omalle koululle sopiva tapa viettää Hävikkiviikkoa ja vähentää ruokahävikkiä myös kampanjaviikon jälkeen. Kaikissa toimissa kannattaa ottaa oppilaat, esimerkiksi oppilaskunta, mukaan suunnittelemaan ja tekemään! 

 • Ruokahävikkiä syntyy eniten yläkouluissa ja lukioissa, joten aihetta kannattaa käsitellä esimerkiksi oppilaskunnassa ja lukion ryhmänohjauksessa omana teemanaan. 
 • Oppilaat ottavat kuvia ruokahävikistä kotona ja/tai koulussa. Pohditaan, paljonko on 10 grammaa lautasjätettä (Hävikkiviikon kampanjan palkitsemisraja). Pidetään päiväkirjaa ruokahävikistä: mitä hävikkiä syntyi ja miksi? 
 • Tehdään ruokahävikin määrä näkyväksi nostamalla biojäteastia esiin. Biojäteastiaksi kannattaa valita esimerkiksi Dyno-elintarvikerasia tai jokin muu pieni astia. (Kuninkaanhaan koulu) 
 • Oppilaista valitaan koko koulun kouluruoka-agentit tai luokkaan hävikkivastaava. (Lisätietoa kouluruoka-agenteista Kuninkaanhaan koulu ja Kouluruoka-agentin käsikirja) 
 • Positiiviset merkinnät Wilmaan, jos oppilaat ovat syöneet ruokansa (Kuninkaanhaan koulu) 
 • Opettaja ruokailee oppilaiden kanssa. 
 • ’Nimetään joku opettajista ruokahävikin vastuuhenkilöksi. 
 • Ruokailutilanteessa Kouluruokailusuosituksen periaatteiden (kiireetön yhdessä syöminen ja ruokailun kasvatuksellinen ohjaaminen) noudattaminen ja koulun vastuu ruokalavalvonnassa 
 • Oppilaiden tekemät vlogit eli videoblogit ruokahävikistä 
 • Keittiö- ja opetushenkilökunnan sekä oppilaiden (yläkoulu ja lukio) yhteinen palaveri, jossa sovitaan ruokalakäytännöistä ja yhteisistä käytännöistä ruokahävikin vähentämiseksi ja käynnistetään kouluruoka-agenttitoiminta, palaveriin oppilaat selvittävät 10 faktaa ruokahävikistä (Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus ja PSYLin koulun kotitalousopettajat) 
 • Koulun oppilaiden tekemät julisteet laminoituna ruokalassa (Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus)  

 


Hävikkiviikon lautasjätteen vähentämiskampanjan Porin kouluissa järjestävät yhteistyössä CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -osahanke Luuppi, Porin seudun jäteneuvonta ja Porin palveluliikelaitos.

Hävikkiviikon lautasjätteen vähentämiskampanjan Porin kouluissa järjestävät yhteistyössä CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -osahanke Luuppi, Porin seudun jäteneuvonta ja Porin palveluliikelaitos.


Hävikkiviikon logo