Hävikkiviikko_on aika arvostaa ruokaa

Hävikkiviikko 2022

Hävikkiviikolla Porin kouluissa punnitaan lautasilta roskiin päätyvän ruuan määrää. Tarkoituksena on vähentää ruokahävikkiä syömällä lautaset tyhjiksi. Tärkeää on arvioida nälän tunnetta ja opetella ottamaan sopiva määrä ruokaa. Lautasen tyhjäksi syöminen on hyvä ottaa pysyväksi tavaksi, koska ruoka on liian hyvä ja tärkeä asia hukattavaksi. Katso vinkit Hävikkiviikon viettoon!

Hävikkiviikko_on aika arvostaa ruokaa

Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään vuosittain viikolla 37. Hävikkiviikolla 12.-18.9.2022 Porin kouluissa kiinnitetään huomiota lautasilta roskiin heitettävän ruoan eli lautashävikin määrään. Kampanjaviikon tärkein tavoite on opettaa lapsille nälän tunteen arvioimista ja yhtä lailla vähentää kouluissa lautasilta roskikseen heitettävän ruoan määrää. Hävikkiviikolla nostetaan myös esille sitä, että heittämällä ruokaa roskiin tuhlataan luonnonvaroja, tehtyä arvokasta työtä ja rahaa. Oppilaita kannustetaan arvioimaan kuinka paljon jaksaa syödä, ottamaan ruokaa sen verran – ja hakemaan lisää, jos vielä haluaa.

Ennen kampanjaviikkoa ja sen aikana oppilaiden kanssa voidaan keskustella ruokahävikistä ja sen ilmastovaikutuksista. Kouluissa voidaan käydä läpi, miksi ruokajätettä syntyy ja pohtia, mitä jokainen voi tehdä kouluruokalassa ja kotona hävikin vähentämiseksi. Lautashävikin vähentämisestä on hyvä muistuttaa oppilaita ennen jokaista ruokailua Hävikkiviikolla.

Tutkimusten mukaan kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruoasta. Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa ympäristöä, sillä ruoantuotannossa tarvitaan paljon maata, vettä ja fossiilisia polttoaineita. Samalla syntyy kasvihuonekaasupäästöjä sekä vesistöjä ja maaperää rehevöittäviä päästöjä. Ruuan pois heittäminen on tietenkin myös rahan tuhlaamista. Suomalainen heittää vuodessa keskimäärin sadan euron edestä ruokaa roskiin.

Tavoitteeseen pääseville jäätelötuutit

Hävikkiviikon aikana kouluilla punnitaan lautasjäte eli oppilaiden lautasille ottama ruoka, joka jää syömättä ja jonka oppilaat heittävät itse biojätteeseen, kun palauttavat astiat pesuun. Jos koulun keskimääräinen lautashävikki Hävikkiviikolla on vähemmän kuin 10 g/oppilas, tarjotaan koulun ruokailijoille jäätelötuutit ennen syyslomaa. Koulujen keittiöissä punnitaan myös tarjoiluhävikki eli keittiöön ja tarjoilulinjastoon jäänyt ylimääräinen ruoka.

Porin kouluissa on suurta vaihtelua lautasjätteen määrässä: Viime vuosien kampanjaviikon (vko 37) punnitusten perusteella joissain kouluissa oppilaat syövät lautasensa tyhjiksi. Toisissa kouluissa ruoan roskiin heittäminen on tavallista ja lautasjätteen määräkin moninkertainen. Koulujen lautashävikkiä vuosilta 2020 ja 2021 voi tarkastella uutisen lopussa olevasta graafista.

Linkkejä lisätietoihin ja opetusmateriaaleihin

 • Tietoa valtakunnallisesta Hävikkiviikosta ja ruokahävikistä sekä materiaalia, kuten julisteita: https://havikkiviikko.fi/tietoa-ruokahavikista/
 • Saa Syödä! -sivustolla on ideoita ruokahävikkiteeman käsittelyyn kouluissa ja eri oppiaineissa. Sivustolla on kalvosarja ja video (1:14 min) ruokahävikistä Suomessa sekä tehtäviä: http://www.saasyoda.fi/koulut
 • Hävikki-battle 2022: Hävikki-battlessa kotitalouden valinnaisryhmien oppilaat valmistavat Hävikkiviikolla kauppojen hävikistä tai opettajan kokoamista yllätysraaka-aineista kahden ruokalajin aterioita ja osallistuvat halutessaan Instagram kuvakisaan (aihetunniste #hävikkibattle2022). Samalla perehdytään ruokahävikkitietouteen ja keskustellaan siitä, miten hävikkiä voi vähentää kotona. Opettaja ilmoittaa oman koulunsa mukaan kisaan. Ilmoittautuminen on jo käynnissä. Hävikki-battlen sivulla on ohjeet, kuinka projekti toteutetaan: https://www.saasyoda.fi/h%C3%A4vikki-battle-2022
 • Intopolun Kestävä ja vastuullinen ruoka -osiosta löytyy PowerPoint-esitys, erilaisia tehtäviä ja videoita ruokahävikkiin liittyen: https://www.pori.fi/intopolku/ymparistopolku/oppimiskokonaisuus-kestava-ja-vastuullinen-kuluttaminen/teema-5-kestava-ja
 • Open ruokaopas kertoo vastuullisesta ruuasta ja kestävästä ruuantuotannosta eri oppiaineiden näkökulmasta. Materiaali on suunnattu aineenopettajille ja se sisältää runsaasti tehtäväideoita ja kuvamateriaalia: https://openruokaopas.fi/
 • Tietoa ruoan ilmastovaikutuksista löytyy kattavasti Sitran keväällä 2019 koostamasta 1,5 asteen elämäntavat -julkaisusta. Julkaisusta löytyy muun muassa graafeja, vertailua kasvisruoan ja liharuoan välillä, liikkumistapojen sekä suomalaisten ja japanilaisten kulutustottumusten ilmastovertailuja. Hyvä lähde esimerkiksi ryhmätöille ja omien materiaalien tuottamiseen: https://media.sitra.fi/2019/05/15135519/1o5-asteen-elamantavat.pdf
 • WWF:n ruokasivusto, joissa esitellään kestävän ruokajärjestelmän perusteet ja ympäristöystävälliset ruokavinkit: https://wwf.fi/ruokaopas/syo-ymparistoystavallisesti/
 • Eettisen kaupan puolesta ry:n ruokaan ja erityisesti ruuantuotantoketjuihin liittyvää materiaalia muun muassa yläkouluille ja toisen asteen oppilaille. Materiaalia opettajille sekä tehtävät oppilaille. https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/ruoka/

Vinkkejä Hävikkiviikon viettämiseen koulussa

Porin kouluissa on jo tehty toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi. Hyväksi todettuja toimia ja muutama uusi idea on listattu tähän alle. Lisätietoja voi kysyä vinkkien yhteydessä mainitusta koulusta. On tärkeää löytää omalle koululle sopiva tapa viettää Hävikkiviikkoa ja vähentää ruokahävikkiä myös kampanjaviikon jälkeen. Kaikissa toimissa kannattaa ottaa oppilaat, esimerkiksi oppilaskunta, mukaan suunnittelemaan ja tekemään!

 • Tarkastellaan Hävikkiviikon tuloksia alla olevasta graafista vuosina 2020 ja 2021. Miten omassa koulussa meni? Vähenikö vai lisääntyikö lautashävikin määrä? Millä kouluilla on erityisen pieni määrä hävikkiä? Mikä hävikin määrään vaikuttaa?
 • Ruokahävikkiä syntyy eniten yläkouluissa ja lukioissa, joten aihetta kannattaa käsitellä esimerkiksi oppilaskunnassa ja lukion ryhmänohjauksessa omana teemanaan.
 • Oppilaat ottavat kuvia ruokahävikistä kotona ja/tai koulussa. Pohditaan, paljonko on 10 grammaa lautasjätettä (Hävikkiviikon kampanjan palkitsemisraja). Pidetään päiväkirjaa ruokahävikistä: mitä hävikkiä syntyi ja miksi?
 • Tehdään ruokahävikin määrä näkyväksi nostamalla biojäteastia esiin. Biojäteastiaksi kannattaa valita esimerkiksi Dyno-elintarvikerasia tai jokin muu pieni astia. (Kuninkaanhaan koulu)
 • Oppilaista valitaan koko koulun kouluruoka-agentit tai luokkaan hävikkivastaava. (Lisätietoa kouluruoka-agenteista Kuninkaanhaan koulu ja Kouluruoka-agentin käsikirja)
 • Positiiviset merkinnät Wilmaan, jos oppilaat ovat syöneet ruokansa (Kuninkaanhaan koulu)
 • Opettaja ruokailee oppilaiden kanssa.
 • Nimetään joku opettajista ruokahävikin vastuuhenkilöksi.
 • Ruokailutilanteessa Kouluruokailusuosituksen periaatteiden (kiireetön yhdessä syöminen ja ruokailun kasvatuksellinen ohjaaminen) noudattaminen ja koulun vastuu ruokalavalvonnassa
 • Oppilaiden tekemät vlogit eli videoblogit ruokahävikistä
 • Keittiö- ja opetushenkilökunnan sekä oppilaiden (yläkoulu ja lukio) yhteinen palaveri, jossa sovitaan ruokalakäytännöistä ja yhteisistä käytännöistä ruokahävikin vähentämiseksi ja käynnistetään kouluruoka-agenttitoiminta, palaveriin oppilaat selvittävät 10 faktaa ruokahävikistä (Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus ja PSYLin koulun kotitalousopettajat)
 • MOK-viikon ruokahävikkiin keskittyvä Tähteitä nolla -työpaja (Porin Lyseon koulun kotitalousopettajat)
  Kesto: kolmipäiväinen (15 h)
  Osallistujamäärä: 15–20 oppilasta
  Tavoitteet (luotu yhdessä oppilaiden kanssa): 1) saada ruokahävikki vähenemään koulussa ja 2) luoda toimintaehdotus, jonka mukaisesti lähdetään vähentämään ruokahävikin määrää koulussa
  Sisältö: Työpajan aikana on tehty tutustumiskäyntejä, tuunattu hävikkiruoasta herkkuja ja laadittu koululle toimintaohjeet ruokahävikin vähentämiseksi. Työpajassa on tehty tutkimusta koulun lautashävikin määrästä (punnitseminen päivittäin) ja syistä ja perusteluista ruoan poisheittämiselle sekä kirjattu ruokalistan ja -hävikin myötä heränneitä ajatuksia, tutustumiskäynneillä on perehdytty ruokahävikin määrän vähentämiseksi tehtyyn työhön eri tahoilla (Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus, Lyseon ruokala, Porin seudun jäteneuvonta, Kuninkaanhaan koulu, Puuvillan kauppakeskuksen Citymarket Puuvillan Makumaakari-lounasravintola) ja kirjattu ylös mieleen jääneet ajatukset ja vierailujen annin hyödyntäminen
  Toimenpiteitä: oppilaat aamunavauksen pitäjinä, oppilaiden itse tekemät iskulauseet pieninä (laminoituina) lappuina ruokalan pöydille ja linjastoon ja ruokalan seinälle viestejä ruokahävikkiin liittyen
 • Koulun oppilaiden tekemät julisteet laminoituna ruokalassa (Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus)

 


Koulujen lautashävikki Hävikkiviikoilla 2020 ja 2021

Lautasjätteen määrä Porin kouluissa Hävikkiviikolla 2020 ja 2021. Kuvan saa isommaksi avaamalla sen uuteen välilehteen painamalla hiiren oikeaa painiketta.

 

Hävikkiviikon lautasjätteen vähentämiskampanjan Porin kouluissa järjestävät yhteistyössä Porin seudun jäteneuvonta ja Porin palveluliikelaitos.

 


Hävikkiviikko_on aika arvostaa ruokaa