Hävikkiviikon tulokset uutiskuvassa tuutti ja puikko sekä teksti hävikkiviikon tuloksista

Hävikkiviikon tulokset valmistuivat – lautasjätteen määrä samalla tasolla kuin viime vuonna

Porin koulut osallistuivat syyskuussa valtakunnalliseen Hävikkiviikkoon punnitsemalla oppilaiden lautasilta roskiin heittämän ruuan määrää. Tavoitteena oli, että roskiin heitettäisiin päivässä alle 10 grammaa ruokaa per oppilas. Vielä kunnianhimoisempana tavoitteena oli päästä alle viime vuoden tuloksen, joka oli 7,36 grammaa.

Hävikkiviikon tulokset uutiskuvassa tuutti ja puikko sekä teksti hävikkiviikon tuloksista

– Tähän tavoitteeseen ei ihan päästy, sillä roskiin päätyi ruokaa päivässä keskimäärin 7,40 grammaa per oppilas. Monessa koulussa tulos kuitenkin parani, joissakin lautashävikin määrä lähes puolittui viime vuodesta. Hävikkiviikon kunniaksi oppilaat saavat jäätelöt keskiviikkona; koulut, joissa ruokaa heitettiin roskiin vähemmän kuin 10 grammaa saavat jäätelötuutit, muut saavat jäätelöpuikot, kertoo projektisuunnittelija Pepita Heurlin.

Hävikkiviikon tarkoituksena on nostaa ruoan arvostusta ja kertoa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. Kampanjaviikon tärkein tavoite on opettaa lapsille ja nuorille nälän tunteen arvioimista ja yhtä lailla vähentää kouluissa lautasilta roskikseen heitettävän ruuan määrää. Hävikkiviikkoon on Porissa osallistuttu vuodesta 2017 alkaen ja roskiin päätyvän ruuan määrä on vähentynyt merkittävästi. Vuonna 2017 roskiin meni reilut 11 grammaa per oppilas, kun nyt ollaan jo lähellä seitsemää grammaa.

– Ruokahävikkiä voidaan edelleen pienentää, kun opetellaan ottamaan ruokaa vain sen verran, mitä jaksetaan syödä. Jo useampana vuotena erityisen hyvin lautasensa ovat syöneet tyhjiksi Ahlaisten, Enäjärven, Toejoen, Tuorsniemen, Vähärauman ja Väinölän koulujen oppilaat. Tänä vuonna huomattavan parannuksen viime vuoteen verrattuna tekivät muun muassa Kuninkaanhaan, Myötätuulen ja Reposaaren koulut, toteaa Heurlin.

Vuonna 2021 hävikki kirjattiin ensimmäisen kerran sähköisesti Hukka.ai-sovelluksen avulla. Kouluruokalat ovat ottaneet käyttöön sovelluksen, johon voi kirjata linjasto- ja lautashävikkiä. Hävikinseurantasovellus on käytössä Porin kouluissa myös Hävikkiviikon ulkopuolella.

Ruokahävikin vähentäminen on koko kaupungin yhteinen tavoite. Porin palveluliikelaitoksessa on tiedostettu YK:n ja EU:n asettama tavoite ruokahävikin määrän puolittamisesta reilussa kymmenessä vuodessa eli vuoteen 2030 mennessä. Euroopan unionin jäsenmaiden on tullut raportoida ruokajätteensä määrä komissiolle vuodesta 2020 lähtien vuosittain. Tarjoilu- ja valmistushävikin seuraamisesta onkin tullut pysyvä käytäntö Porin koulujen keittiöissä.

Tämän vuoden ruokahävikin vähentämiskampanjan Porin kouluissa toteuttivat yhteistyössä Porin Palveluliikelaitos, CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -osahanke Luuppi ja Porin seudun jäteneuvonta.

 


Hävikkiviikon tulokset uutiskuvassa tuutti ja puikko sekä teksti hävikkiviikon tuloksista