Pirkkalan mittausasema

Harjavallan ilmanlaadussa merkittävä parannus vuonna 2018 – Porissa haastava katupölykevät

Vuoden 2018 merkittävimpiä ilmanlaatuun ja sen mittaukseen vaikuttavia tekijöitä olivat Harjavallan Kalevassa mitattujen hengitettävien hiukkasten nikkelipitoisuuksien voimakas lasku edelliseen kahteen vuoteen verrattuna ja Pirkkalan mittausaseman uusiminen sekä Porissa tavanomaista hankalampi katupölykevät.

Pirkkalan mittausasema

Juuri julkaistun Harjavallan ja Porin Ilmanlaadun vuosiraportin 2018 mukaan Harjavallan osalta viime vuosi oli mittaustulosten kannalta positiivinen, mm. ilmanlaatua kuvaavien tunti-indeksien mukaan vuoden aikana ilmanlaatu oli hyvä 94 % Pirkkalassa ja 81 % Kalevassa, huonoja tai erittäin huonoja tunteja ei ollut lainkaan koko vuonna. Lisäksi Kalevan mittausaseman hengitettävien hiukkasten nikkelipitoisuuksien roimaa laskua edellisvuosiin nähden ilmansuojeluinsinööri Jari Lagerroos pitää hyvänä uutisena.

– Teollisuudessa on tehty lujasti töitä Suurteollisuuspuiston hajapäästöjen vähentämiseksi ja tehdyt panostukset näkyvät nyt mittaustuloksissa. Vuoden 2018 nikkelipitoisuuksien vuosikeskiarvo oli 24 nanogrammaa kuutiossa (ng/m3), kun vuonna 2017 se oli  77 ja vuonna 2016 72 eli laskua edellisvuosiin nähden oli merkittävästi. Tavoitearvo on 20 ng/m3 eli työtä on parannuksista huolimatta edelleen jatkettava, mutta suunta on nyt oikea.

Harjavallan Pirkkalaan hankittiin uusi ilmanlaadun mittausasema kesällä 2018, mikä paransi mittausten ja niiden ylläpidon edellytyksiä huomattavasti.

Porissa on edelleen haasteita etenkin katupölyn torjunnassa. Ilmanlaatuindeksin mukaan ilmanlaatu oli Paanakedonkadun mittausasemalla hyvä 54 % kaikista kalenterivuoden vuoden tuntiarvoista, tyydyttävä 26 %, välttävä 12 %, huono 6 % sekä erittäin huono 2 %. Raja-arvon lukuarvo 50 µg /m3 ylittyi Paanakedonkadulla 18 vuorokautena, edellisvuonna ylityksiä oli seitsemän, mikä kertoo tavallista hankalammasta katupölyvuodesta. Varsinaisen raja-arvon ylitystä ei kuitenkaan tapahtunut, koska ylitysvuorokausia sallitaan 35 kpl kalenterivuodessa.

– Vaikka varsinaisen raja-arvon ylittäminen Porissa on vielä kaukana, pölyämisen aiheuttamat haitat voivat olla hetkellisesti isoja paikallistasolla. Pölyntorjunnassa riittää siis edelleen haasteita, toteaa Lagerroos. 

Hiekoitushiekan lisäksi ilmassa leijuva pöly sisältää muun muassa tien pinnoitteesta, autojen renkaista ja jarruista sekä pakokaasuista peräisin olevia hiukkasia. Eniten pölyä on tyypillisesti ruuhka-aikoina vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla, kuten Paanakedonkadulla. Hiukkaspitoisuudet kohoavat erityisesti keväisin (maalis-toukokuussa) lumen sulamisen jälkeen ja myös syksyllä marras – joulukuussa, kun hiekoitus aloitetaan ja maa on pakkasen takia kuivaa. Lisäksi pitkään jatkuva kylmä pakkassää voi estää mm. katujen kastelemisen, joka on tehokas keino estää pölyn nousemista ilmaan.


Pirkkalan mittausasema