IL1 kuva

Harjavallan ja Porin ilmanlaadun mittausraportti 2019 valmistunut

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu oli pääosin hyvää tai tyydyttävää vuonna 2019. Haasteena oli Harjavallan Kalevan alueella hengitettävien hiukkasten arseeni- ja nikkelipitoisuudet.

IL1 kuva

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut toimiala vastaa Harjavallan ja Porin kaupunkien ja teollisuuden yhteisestä ilmanlaadun mittauksesta. Juuri julkaistun Harjavallan ja Porin ilmanlaadun mittausraportin 2019 mukaan positiivisia asioita olivat maltillinen kevään katupölykausi Porissa, teollisten kokonaispäästöjen väheneminen molemmissa kaupungeissa sekä Harjavallan ilmanlaatuindekseissä hyvän ilmanlaadun iso osuus. Kalevassa ilmanlaatua kuvaavien tunti-indeksien mukaan vuoden 2019 aikana ilmanlaatu oli hyvä 87 % ja Pirkkalassa 95 % koko vuoden tunneista.

Ilmanlaadun haasteena ovat Harjavallan osalta Kalevan alueen hengitettävien hiukkasten metallipitoisuudet, joiden pienentämiseksi muun muassa teollisuudessa tehdään koko ajan töitä. Valtioneuvoston asetuksessa (113/2017) hengitettävien hiukkasten metallipitoisuuksille annetut tavoitearvot ylittyivät Kalevassa arseenin ja nikkelin osalta vuonna 2019. Mitatut vuosikeskiarvot (nanogrammaa/kuutiometri) olivat arseenilla 11 (tavoitearvo 6) ja nikkelillä 37 (tavoitearvo 20). Pirkkalan mittausasemalla tavoitearvojen ylityksiä ei ole mitattu viimeisen neljän vuoden aikana.

Rikkidioksidipitoisuuden raja-arvon lukuarvo 350 µg/m3 tuntikeskiarvona ylittyi vuoden aikana kolmena tuntina Harjavallan Kalevan mittausasemalla, 11.6. ja 14.11 (2 kpl). Ylitykset johtuivat Boliden Harjavalta Oy:n tuotannon alasajoista. Varsinaisen raja-arvon ylitystä ei tapahtunut, koska ylitysvuorokausia sallitaan 24 kpl kalenterivuodessa.

Porissa kevään 2019 katupölykausi oli katujen puhdistustoimien ja sääolosuhteiden yhteisvaikutuksen ansioista maltillinen ja hengitettävien hiukkasten raja-arvon lukuarvo 50 µg/m3 ylittyikin Porin Paanakedonkadulla vuoden aikana ainoastaan kuutena vuorokautena, kun edellisvuonna hankalan katupölykevään takia ylityksiä oli 18 kpl. Varsinaisen raja-arvon ylitystä ei tapahtunut, koska ylitysvuorokausia sallitaan 35 kpl kalenterivuodessa.

Harjavallassa suurimmat teolliset päästölähteet vuonna 2019 olivat Boliden Harjavalta Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy sekä Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Päästöt olivat edellisvuotta pienemmät koska muun muassa STEP Oy on luopunut raskaan polttoöljyn käytöstä ja Boliden Harjavalta Oy on ottanut uuden rikkihappotehtaan käyttöön. Myös Porin teollisuusperäiset päästöt olivat aiempaa pienemmät. Porissa tärkeimmät päästölähteet olivat Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, Fortum Power and Heat Oy sekä liikenne.

Harjavallan ja Porin kaupunkien ilmanlaadun mittauksessa teollisuuden partnerit olivat vuonna 2019 Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, PVO-Lämpövoima Oy Tahkoluodon voimalaitos, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy sekä Venator P&A Finland Oy.