Harjavalta_2020

Harjavallan ja Porin ilmanlaadun mittausraportti viime vuodelta valmistunut

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu oli pääosin hyvää tai tyydyttävää vuonna 2020, haasteena edelleen Harjavallan alueella hengitettävien hiukkasten arseeni- ja nikkelipitoisuudet

Harjavalta_2020

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala vastaa Porin ja Harjavallan kaupunkien ja teollisuuden yhteisestä ilmanlaadun mittauksesta. Juuri julkaistun Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2020 -raportin mukaan positiivisia asioita olivat Porissa maltillinen katupölyvuosi ja teollisten kokonaispäästöjen pieneneminen sekä Harjavallassa jatkuvatoimisiin mittauksiin perustuvissa ilmanlaatuindekseissä hyvän ilmanlaadun iso osuus – Kalevassa 88 % ja Pirkkalassa 94 % koko vuoden tunneista ilmanlaatu oli hyvä.

Ilmanlaadun haasteena olivat edelleen Harjavallassa hengitettävien hiukkasten (PM10) arseeni- ja nikkelipitoisuuksien tavoitearvojen ylittyminen Kalevassa ja arseenipitoisuuksien ylittyminen Pirkkalassa. Mitatut vuosikeskiarvot (nanogrammaa per kuutiometri) olivat Kalevassa arseenilla 18 (tavoitearvo 6) ja nikkelillä 48 (tavoitearvo 20) sekä Pirkkalassa arseenilla 7 (tavoitearvo 6). Vuonna 2020 mitattujen ylitysten syynä olivat pääasiallisesti teollisuuden hajapäästöt, kuten tehdasalueen liikenteen nostattama pöly.

Rikkidioksidipitoisuuden raja-arvon lukuarvo 350 µg/m3 (mikrogrammaa per kuutiometri) tuntikeskiarvona ylittyi vuoden aikana kahtena tuntina 3.2.2020 Harjavallan Kalevan mittausasemalla, Pirkkalassa ylityksiä ei mitattu. Kalevan ylitykset johtuivat Boliden Harjavalta Oy:n prosesseissa olleista  lyhytkestoisista häiriötilanteista. Varsinaisen raja-arvon ylitystä ei tapahtunut, koska ylitysvuorokausia sallitaan 24 kpl kalenterivuodessa.

Porissa katupölyvuosi oli maltillinen erityisesti kevään suosiollisten sääolosuhteiden ja liikennejärjestelyjen takia. Uuden liikenneympyrätyömaan myötä liikenne ohjattiin osittain pois Paanakedonkadulta, mikä näkyi normaalia matalampina hiukkasten ja typenoksidien pitoisuuksina. Hengitettävien hiukkasten raja-arvon lukuarvo 50 µg/m3 ylittyi Paanakedonkadulla vain kolmena vuorokautena (vuonna 2019 6 kpl ja vuonna 2018 hankalan katupölykevään takia 18 kpl), kun ylitysvuorokausia sallitaan 35 kpl kalenterivuodessa.

Harjavallassa suurimmat teolliset päästölähteet vuonna 2020 olivat Boliden Harjavalta Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut Oy sekä Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Typen oksidien päästömäärissä oli jonkin verran kasvua edellisvuoteen verrattuna, mutta muutoin teolliset päästöt olivat edellisvuoden tasolla. Porissa teollisuusperäiset päästöt ovat jatkaneet edelleen laskuaan pääosin laitosten uusien tekniikoiden käyttöönoton sekä käyttöasteiden alentumisen myötä. Porissa tärkeimmät päästölähteet olivat Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, Fortum Power and Heat Oy sekä liikenne.

Harjavallan ja Porin kaupunkien ilmanlaadun mittauksessa teollisuuden partnerit olivat vuonna 2020 Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, PVO-Lämpövoima Oy Tahkoluodon voimalaitos, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy sekä Venator P&A Finland Oy. PVO-Lämpövoima Oy Tahkoluodon voimalaitos poistui vuoden 2021 alusta alkaen.


Harjavalta_2020