Sairaanhoitajat Heli Högbacka ja Paula Pohjola kokevat hoitovaunun helpottavan työntekoa geriatrisessa arviointiyksikössä

Hoitovaunu ja mobiilirobotti tehostavat ajankäyttöä sairaalapalveluissa

Porin perusturvan sairaalapalveluiden geriatrisessa arviointiyksikössä testattiin hoitotyössä uutta VMP-interior Oy:n NEROCARE-hoitovaunua. Hoitovaunussa kuljetettiin ja säilytettiin iv-antibiootteja, kanylointivälineitä (neuloja, sidostarpeita, teräväjäteastiaa) sekä muita hoitotyöhön liittyviä tarvikkeita.

Sairaanhoitajat Heli Högbacka ja Paula Pohjola kokevat hoitovaunun helpottavan työntekoa geriatrisessa arviointiyksikössä

Hoitovaunu on suunniteltu sujuvoittamaan ja helpottamaan henkilökunnan työtä, ja se toimii liikkuvana työpisteenä osastolla. Hoitovaunussa on kiinnitetty erityistä huomiota ergonomiaan, sillä hoitovaunun tason korkeus on käyttäjäkohtaisesti helposti säädettävissä. Hoitovaunu sisältää sähkölukittavan laatikoston, joka voidaan avata käyttäjäkohtaisella tunnisteella. Lukituksen myötä hoitovaunu mahdollistaa lääkkeiden ja tavaroiden turvallisen säilyttämisen ja liikuttamisen osastolla.

Osaksi hoitovaunua voidaan liittää tietokone, jolloin potilastietojärjestelmän käyttö onnistuu sujuvasti potilaan kohtaamisen yhteydessä, ja tarvittavat tiedot ovat helposti hoitohenkilöstön käytettävissä. Varsinaiseen kokeiluun potilastietojärjestelmää ei saatu liitettyä mukaan kolmannen osapuolen aikataulujen vuoksi.

Uudenlaiset toimintatavat koettu Porin sairaalapalveluissa tervetulleina.

– Henkilökunta otti hoitovaunun mielellään käyttöön. Hoitovaunun hyödyntäminen helpotti ja nopeutti työntekoa. Hoitovaunua käytettäessä jäi paljon askeleita pois. Kun potilastietojärjestelmä saadaan jatkotestaukseen mukaan, ei henkilökunnan tarvitse enää etsiä vapaata konetta kirjausten tekemiseen, vaan ne voidaan hoitaa heti, toteaa apulaisosastonhoitaja Taru Nurmi.

– Potilasturvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää saada potilaan hoitotietoihin kirjattua reaaliaikaisesti esimerkiksi tiedot kanyylikohdan ihon kunnosta, sidosten vaihtamisesta ja kanyylin uusimisesta. Potilastietojärjestelmän liittäminen helpottaa myös asiakaskohtaamisia. Asiakas tai asiakkaan omaiset voivat kysyä henkilökunnalta asiakkaan hoitotietoja tai lääkemuutoksia. Tällöin on helpompaa, että tiedot ovat heti kerrottavissa sen sijaan, että täytyy käydä tarkistamassa tiedot osaston koneelta. Tällaisistakin asioista saadaan ajansäästöä ja voidaan tarjota tietoa potilaille sujuvasti, kertoo osastonhoitaja Kirsi-Marja Merinen.

Henkilökunnan arvion mukaan hoitovaunun käytöllä yksikössä voitaisiin säästää 1 tunti 15 minuuttia vuorokaudessa työaikaa muihin tehtäviin.

– Hoitovaunun lisäksi NEROHEALTH-tuoteperheeseemme kuuluu muun muassa NEROBOT-mobiilirobotti, joka on suunniteltu tekemään itsenäisesti erilaisia logistisia tehtäviä esimerkiksi sairaalaympäristössä. Robotin tarkoituksena on mahdollistaa henkilöstön työajan kohdentuminen vaativimpiin, erityisosaamista edellyttäviin tehtäviin. Robotti osaa väistää kanssakulkijoita ja esteitä, pystyy avaamaan ovia ja liikkumaan hissillä erikseen asennettavien tunnisteiden avulla. Mobiilirobotin etuna on, että se voi tehdä töitä myös hiljaisempaan aikaan, illalla ja yöllä, kertoo Timo Virko VMP-interior Oy:stä.

Hoitovaunun testaus on osa Prizztech Oy:n HYVÄKSI- Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto -hanketta. Hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR), Porin seudun kunnat ja SAMK.

Kuva ja teksti: Niina Holappa, Prizztech Oy

Kuva: Sairaanhoitajat Heli Högbacka ja Paula Pohjola kokevat hoitovaunun helpottavan työntekoa geriatrisessa arviointiyksikössä.


Sairaanhoitajat Heli Högbacka ja Paula Pohjola kokevat hoitovaunun helpottavan työntekoa geriatrisessa arviointiyksikössä