maastopalo

Huolimaton avotulenkäsittely on aiheuttanut kevään aikana useita maastopaloja

Pelastuslaitos ilmoittaa poliisille kaikista tulipaloista, jotka on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

maastopalo

Muista tämä avotulen tekemiseen liittyen:

Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu ainoastaan rakennusten tulisijoissa sekä erityistä varovaisuutta noudattaen maapohjasta eristetyissä grilleissä, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi. 

  • Avotulella tarkoitetaan esim. nuotiota tai muu vastaavaa tulen käyttöä, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Myös kertakäyttögrillien käyttö katsotaan avotulen teoksi.
  • Avotulen tekoon tarvitaan maanomistajan lupa.
  • Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta.
  • Voimassa olevat varoitukset ja viiden vuorokauden ennuste: https://ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
  • Risujen poltosta on ilmoitettava Satakunnan pelastuslaitoksen tilannekeskukseen (02 621 1500).

Lisätietoa maastopaloista ja avotulenteosta:

Päivystävät pelastusviranomaiset ja SPEL tilannekeskus

  • Karhukuntien päivystysalue (044 701 1503)
  • Ala-Satakunnan päivystysalue (044 701 7353)
  • Pohjois-Satakunnan päivystysalue (044 701 7462)
  • Tilannekeskus (02 621 1500)

Huolimaton avotulenkäsittely on aiheuttanut kevään aikana useita maastopaloja

Tänä vuonna kevät on tullut poikkeuksellisen varhain ja ensimmäinen ruohikkopalovaroituskin annettiin jo maaliskuun aikana. Samaan aikaan koronaviruksesta johtuvat rajoitustoimenpiteet ovat innostaneet ihmisiä ulkoilun ja pihatöiden pariin. Nämä kaksi tekijää ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että maastopaloja on syttynyt melko paljon.

Pelastuslaitos kehottaa olemaan huolellinen avotulen kanssa ja muistuttaa, että metsä- tai ruohikkopalovaaran aikana avotulenteko on kokonaan kielletty. 

Pelastuslaitos ilmoittaa tuottamuksellisista tulipaloista poliisille

Pelastuslain (379/2011) 41 §:n mukaan pelastusviranomaisen on ilmoitettava poliisille sellaiset tulipalot, jotka on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksellisuus tarkoittaa tilanteita, joissa tulta on käsitelty huolimattomasti, varomattomasti, piittaamattomasti tai esimerkiksi laiminlyöty nuotion tai ruuan valmistuksen valvonta. Ulkona tapahtuneet tuottamukselliset tulipalot ovat pääsääntöisesti avotulesta lähteneitä. Tyypillistä on, että henkilö on tehnyt avotulen ulos tarkoituksenaan polttaa jotakin (lehtiä, oksia, kuloa ym.) ja jostain syystä tuli pääsee leviämään joko ympäröivään maastoon tai rakennuksiin. Myös näissä tapauksissa pelastuslaitos tekee ilmoituksen poliisille.

 

 


maastopalo