Power Meals -tutkimus

Hyvinvointia kotiaterioilla – uusi ravitsemustutkimus alkaa Porissa

Porin perusturvassa käynnistyy kesän 2018 aikana yli 65-vuotiaille kotihoidon asiakkaille ja heidän puolisoilleen suunnattu Power Meals -ravitsemustutkimus, jonka tavoite on parantaa ikääntyneiden ravitsemusta, toimintakykyä ja elämänlaatua kotiin tarjottavien aterioiden ja välipalojen avulla. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Fazerin kanssa.

Power Meals -tutkimus

Aiempien suomalaisten tutkimusten mukaan kotona asuvien ikäihmisten virheravitsemuksen riski on yleistä ja ravitsemustilanteessa on kehitettävää.

– Porissa toteutetun tutkimuksen mukaan vain joka viides ikäihminen saa keskimäärin riittävästi proteiinia ruokavaliostaan. Myös kuidun, tiettyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti on vähäistä.  Puutteellinen ravitsemus puolestaan lisää heikentyneen toimintakyvyn, sairauksien ja lihaskadon riskiä. Tässä tutkimuksessa pyrimme löytämään ratkaisuja muun muassa näihin haasteisiin, kertoo Power Meals -tutkimuksen päätutkija, ravitsemustieteilijä Susanna Kunvik Porin perusturvasta.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Fazerin kanssa. Fazer rahoittaa tutkimuksen ja sen tuloksia hyödynnetään sekä Porin perusturvan että Fazerin tutkimus- ja kehittämistyössä.

– Olemme etsineet yhteistyökumppania, jolla on kiinnostusta ja osaamista toteuttaa kanssamme tätä kokeilua ja osallistaa myös asiakkaita kehitystyöhön. Tulevaisuudessa haluamme tuottaa ravinnon kautta hyvinvointia ihmisille, kertoo perusturvajohtaja Terttu Nordman Porin perusturvasta.

Yhteistyö käynnistyi kummankin osapuolen yhteisistä intresseistä: Molempien tavoite on parantaa kotona asuvien ikäihmisten ravitsemusta.

– Fazerin tavoitteena on tehdä ruokaa, jolla on merkitys ja edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia kaikissa elämänvaiheissa. Power Meals -tutkimus auttaa meitä kehittämään ikäihmisille suunnattujen ateriapalvelujen valikoimaa paitsi ravitsemuslaadun osalta, myös ruuan tuoman mielihyvän kannalta. Meidän mielestämme jokaisella on oikeus syödä hyvin, toteaa asiakkuusjohtaja Tuomas Nurmela Fazer Food Services Suomesta.

Kotihoidon työntekijät ottavat tutkimukseen soveltuviin henkilöihin henkilökohtaisesti yhteyttä kesä-heinäkuun 2018 aikana.

Kuva: Fazer


Power Meals -tutkimus