ilotulitus

Ilotulitteiden käyttö vuodenvaihteessa

Ilotulitteiden käyttö on uudenvuoden aattona kielletty Porissa kaupunginosissa 1-6 sekä Uudellakoivistolla ja Raumalla sataman alueella sekä Vanhassa Raumassa.

ilotulitus

Turvallinen ilotulittamisen 10 käskyä: 
 

1. Ilotulitteita ammuttaessa on käytettävä suojalaseja ja sytytettäessä on hyvä käyttää sytytyspuikkoa. 

2. Noudata käyttöaikaa ja kieltoalueita koskevia rajoituksia. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18–02.

3. Älä käytä ilotulitteita alkoholin vaikutuksen alaisena. 

4. Älä luovuta ilotulitteita alaikäisten käyttöön.

5. Valitse tulitteiden käyttöpaikka huolella niin, että käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle. 

6. Käytä sopivaa telinettä tai tukea patojen ja rakettien ampumiseen. 

7. Älä ammu ilotulitteita parvekkeilta, katoilta tai terasseilta. Ampumispaikan on oltava vähintään 15 metrin etäisyydellä rakennuksista. 

8. Kiinnitä erityistä huomiota rakettien suuntaamiseen turvalliseen suuntaan. Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.

9. Huomioi voimassa olevat varoitukset. Kovassa tuulessa raketit voivat lähteä odottamattomaan suuntaan.

10. Lue ostamasi tuotteen mukana seuraavat käyttöohjeet hyvissä ajoin ennen käyttöä ja noudata niitä.

ILOTULITTEIDEN KÄYTÖN KIELTOALUEET

Porissa

 • Kaupunginosat 1-6
 • Uusikoivisto

   

Ilotulituskieltoalue Porissa
 

Raumalla

 • Vanha Rauma
 • Sataman alue

 

Ilotulituskieltoalue Vanha Rauma
 • Rajoitusalueiden ulkopuolella ilotulitteita saa käyttää 31.12. klo 18.00 – 1.1. klo 02.00. Tuolloin ilotulitteiden käytöstä ei tarvitse erikseen ilmoittaa pelastusviranomaiselle.  
 • Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa aiheutua vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja käyttäjälle itselleen tai ulkopuolisille.
 • Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg 
   
 • Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.


ilotulitus