Luuppi-kiertotaloushankkeen logo

Jätteiden lajittelu tulee valtaosalla selkärangasta

Porilaisten kerrostalojen asukkaille järjestettiin tehostettua jäteneuvontaa osana opinnäytetyötä syksyllä 2017. Tuloksena sekajätteen määrä väheni, ja jätteiden lajittelu tehostui 10–25 prosenttia opinnäytetyöhön valituissa taloyhtiöissä.

Luuppi-kiertotaloushankkeen logo

Viidessä porilaisessa kerrostalossa jaettiin lajitteluoppaita, biojätekoreja ja -pusseja, järjestettiin lajitteluilta ja ohjeistettiin rappukäytäviin kiinnitetyissä lapuissa energiajätteiden, lasi- ja metallipakkausten sekä biojätteen lajittelusta. Jätteenkuljettajat arvioivat silmämääräisesti jätemääriä jakson aikana ja lopuksi jokaiseen asuntoon jaettiin loppukysely.
 


Toimiva jätteiden lajittelupiste keittiössä kannustaa lajittelemaan jätteet.

Toimiva jätteiden lajittelupiste keittiössä kannustaa lajittelemaan jätteet. Kuva Anu Pujola 2017.

 

Lajittelu kuuluu kerrostaloasukkaan elämään

Asukkaille suunnatun loppukyselyn mukaan lajittelun tärkeimmiksi syiksi nousivat ympäristöstä huolehtiminen ja materiaalien saaminen uudelleen kiertoon. Lähes kaikille lajittelu on opittu hyvä tapa. Taloyhtiön jätehuoltokuluissa säästämät eurot eivät kannusta kerrostalojen asukkaita lajittelemaan.

Asukkaat kokivat, että erilaiset oppaat ja ohjeistukset sekä jätekatoksessa olevat erilliset ja selkeästi merkityt jäteastiat edistävät lajittelua. Vastaajista 30 prosenttia koki, että oman keittiön lajitteluastioissa on puutteita, mikä vaikeuttaa lajittelua.        

Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Johanna Lehti selvitti opinnäytetyönään, millaisilla keinoilla jätteiden lajittelua saadaan lisättyä kerrostaloissa. Opinnäytetyö tehtiin syksyllä 2017 osana Porin kaupungin toteuttamaa CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -osahanketta Luuppi, jossa edistetään kiertotaloutta ja vähennetään jätettä. CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanke saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta.
 


Luuppi-kiertotaloushankkeen logo

 


Luuppi-kiertotaloushankkeen logo