Talvinen Eteläranta

Julkisen sektorin työntekijöiden eläköityminen jatkuu voimakkaana

Työeläkevakuuttaja Kevan tuoreen ennusteen mukaan seuraavien kymmenen vuoden aikana kunta-alalta jää eläkkeelle lähes kolmasosa kaikista kuntatyöntekijöistä koko Suomen alueella. Myös Porissa eläköityminen voimistuu.

Talvinen Eteläranta

Eläkepoistuman suuruus vaihtelee alueittain. Kovin eläköitymistahti on Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa. Porissa eläköityminen lisääntyy lähivuosina, mutta toisaalta eläkesäädösten muutosten myötä monet jatkavat työelämässä myös eläkeiän saavutettuaan.

Koko Suomen alueella kunta-alan työntekijöistä eläköityy lähes 170 000 työntekijää seuraavien kymmenen vuoden aikana. Porissa eläköityminen on lähivuosina kohtalaisen runsasta, sillä kaupungin vakituisen henkilöstön keski-ikä on hieman yli 48 vuotta.

– Eläköityminen lisääntyy hieman lähivuosina ja vaihtelee noin 150-200 henkilön välillä vuosittain, Vuosittain se tarkoittaa noin 2–3 prosenttia koko henkilöstöstä, Porin kaupungin henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen selvittää.

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväisen mukaan nopea eläköitymistahti luo haasteen löytää osaavaa henkilökuntaa tilalle.

– Osaavan henkilökunnan saaminen eläkkeelle jäävien tilalle tulee olemaan koko ajan haastavampaa. Henkilöstöpulaa helpottamaan tarvitaan kaikki keinot, joilla työssä jaksamista eläkeikään saakka lisätään ja poissaoloja vähennetään. Toimialan vetovoimaisuutta on myös kohennettava, pohtii Kietäväinen Kevan tiedotteessa.

Porissa henkilöstöpulaa pyritään ennaltaehkäisemään ennakoivan henkilöstösuunnittelun ja toimintojen kehittämisen avulla. Henkilöstön saatavuus vaihtelee toimialoittain.

– Kuntatyönantajien on mietittävä tulevaisuutta, ja sitä, miten kunta-ala pysyy kilpailukykyisenä ja houkuttelevana työnantajana. Kuntasektori on hyvin laaja-alainen työnantaja, joten eläköityminen ei aiheuta toimintakyvyn osalta samanlaista riskiä kuin kaikilla toimialoilla. Porissa haasteet koskevat tällä hetkellä erityisesti lääkäreiden ammattiryhmää ja osin hoitoalaa laajemminkin, kertoo Jauhiainen.

Jauhiainen korostaa houkuttelevan työnantajakuvan merkitystä osaavien työntekijöiden löytämisessä. Myös työntekijöiden muuttuvien arvojen tiedostaminen on tärkeää.

– Haluaisin Porin kaupungin työnantajana profiloituvan brändinsä mukaisesti uudistuvaksi, kehittyväksi kaupungiksi, jossa ihmisillä on pilkettä silmäkulmassaan. Jos kaupunki vetää ihmisiä puoleensa, myös kaupungin mahdollisuus saada osaavaa työvoimaa on parempi. Työnantajana meidän tulee pitää työskentelyilmapiiri kannustavana, johtamisen tulee olla tasokasta ja työn tulisi pystyä vastaamaan tulevien työntekijöiden tärkeinä pitämiä arvoja. Ne ovat varmasti hieman erilaisia kuin nykyisen työväestön, Jauhiainen pohtii.

 


Talvinen Eteläranta